1. Gdzie i jak załatwiamy formalności?
  2. Potrzebne dokumenty

Gdzie i jak załatwiamy formalności? –Chambre de Commerce zacznijmy od wizyty wirtualnej na stronie Ministere des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, département des Classes Moyennes. Tam w zakładce Autorisations d'établissement/Pièces requisesmożna odszukać swoją dziedzinę działalności i w kolejnych krokach zostanie podana lista dokumentów potrzebnych do założenia firmy. Będą tam dokumenty do wydrukowania on-line:

– podanie o wydanie pozwolenia na prowadzenie własnej działalności. Opłata za wydanie wynosi 24 €, płatne przelewem na podane konto bankowe,
– deklaracja na honor o umiejętności prowadzenia własnej działalności.
Te formularze wraz z innymi wymaganymi dokumentami należy dostarczyć do:
Ministere des Classes Moyennes
6, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
tel. (+352) 247-84715
e-mail: info@mcm.public.lu
godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-12.30.

Potrzebne dokumenty – uzależnione są od tego, jakie wyskoczyły nam w wyszukiwarce na stronie Ministerstwa. Prawdopodobnie będą to: 
– podanie,
– deklaracja,
– potwierdzenie wpłaty,
– zaświadczenie o niekaralności (oryginał z sądu wojewódzkiego, uwaga! ważny tylko 6 miesięcy).
Po zaświadczenie o niekaralności (potrzebne nie tylko przy zakładaniu firmy, ale np. do wyrobienia prawa jazdy i in.) można się udać do Ambasady RP w Luksemburgu. Trwa to jednak 3 do 4 tygodni i kosztuje 72 €. Jeżeli jesteśmy zameldowani w Luksemburgu co najmniej 6 miesięcy, takie zaświadczenie wyda nam urząd Casier judiciaire.
Adres w stolicy:
Cité Judiciaire
Bâtiment BC
L-2080 Luxembourg
tel. (+352) – 475981–346
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku 8.00–11.30 i 14.00–17.00.
Jest ono bezpłatne i wydawane na miejscu,
– deklaracja na honor o nieupadłości złożona przed notariuszem (oryginał, w Luksemburgu taki dokument kosztuje ok. 90 €) w przypadku osób, które nie są rezydentami Luksemburga lub mieszkają tu krócej niż 5 lat,
– świadectwa i dyplomy szkolne, świadectwa ukończenia kursów zawodowych (w oryginale),
– zaświadczenie o wykonywaniu działalności gospodarczej/zawodowej na terenie Polski na formularzu E-302. Dokument ten wydają Wojewódzkie Urzędy Pracy po uiszczeniu 50 zł opłaty i dostarczeniu odpowiednich dokumentów w kopi i oryginale do wglądu. Czas oczekiwania na formularz E-302 wynosi 7 dni roboczych,
 życiorys (CV),
– potwierdzona kopia paszportu,
– oryginał aktu urodzenia,
– potwierdzenie zameldowania w Luksemburgu,
– oryginał aktu małżeństwa (potrzebny do zameldowania).

Dokumenty muszą być przetłumaczone i powinno to być zrobione dobrze. Odnosi się to przede wszystkim do dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe. Często drobne różnice w przyjętym w Luksemburgu nazewnictwie zawodów mogą spowodować odrzucenie wniosku.

Warto wiedzieć, że tłumaczami przysięgłymi z języka polskiego i francuskiego w Luksemburgu są:
Danuta Stypuła
Katarzyna Świderska-Gravière

Katarzyna Kacperczyk

Wnioski o uznawanie dyplomów, certyfikatów i innych kwalifikacji należy składać poprzez guichet.lu.

Na uzyskanie pozwolenia na własną działalność można liczyć, jeżeli wykaże się:
– wykształcenie zgodne z profilem firmy,
– doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub istnienie własnej firmy,
Obecnie, każdy kto ma na potwierdzenie swoich kwalifikacji dokumentację z co najmniej trzyletniej działalności zawodowej w danej specjalności, może złożyć odpowiedni wniosek w Ministerstwie Edukacji i oczekiwać, iż po jego rozpatrzeniu (względnie spełnieniu dodatkowych warunków) otrzyma w zamian dyplom technikum luksemburskiego tożsamy z posiadanym, papiery mistrzowskie lub co najmniej zaświadczenie uprawniające do podjęcia działalności zawodowej w określonym fachu.
Jeżeli nie ma żadnych problemów, pozwolenie na prowadzenie własnej działalności otrzymuje się w ciągu 4–6 tygodni.

Wszystkie objaśnienia do procesu zakładania firmy znajdziemy też na guichet.lu w dziale entreprises.

W przypadku dalszych wątpliwości pomocny jest jeszcze Portail entreprises, który po raz kolejny objaśni wszystkie procedury.

Espace Enterprises - czyli miejsce, gdzie uzyskacie pomoc w założeniu firmy

Wiele zawodów wymaga nie tylko pozwolenia na działalność, ale również potwierdzenia kwalifikacji. Odnosi się to do architektów, geometrów, księgowych, doradców ekonomicznych, prawników, lekarzy, inżynierów-specjalistów, czyli tych osób, u których wykształcenie zdobyte w innym kraju może nie być adekwatne do tych uznawanych w Luksemburgu. Jeszcze inne dziedziny działalności (np. transport, biuro podróży, agencja nieruchomości, agencje pośrednictwa pracy, nauczanie) wymagają dodatkowych koncesji.

Po założeniu firmy powiązanej z branżą handlową, finansową, przemysłową, hotelarską lub restauracyjną – automatycznie, ale nie bezpłatnie – zostaje się członkiem Chambre de Commerce – (Izby Handlowej, 7, rue Alcide de Gasperi, Luxembourg-Kirchberg). Za pierwszy rok członkowstwa płaci się, zależnie od rodzaju spółki, od kilkudziesięciu do kilkuset euro (140 € – za firmę jednoosobową osoby fizycznej oraz spółkę SA). 
Chambre de Commerce pomaga w wielu sprawach związanych z zakładaniem i prowadzeniem firmy, podatkami, VAT-em itp. Te porady są udzielane bezpłatnie, ale sa także oferowane kursy dokształcające, które już są odpłatne. Opłata dla członków Izby jest niższa niż dla osób z zewnątrz. Zazwyczaj są to kursy kilku/kilkunastogodzinne i za dodatkową opłatą (30 €) można zdać egzamin i otrzymać świadectwo ukończenia kursu. Ceny kształtują się w przedziale od 150 € za kurs 8-godzinny do 600 € za kurs 24-godzinny.

W przypadku branży rzemieślniczej zostajemy członkiem Chambre des Métiers – Izby Rzemieślniczej. Członkowstwo w pierwszym roku dla firmy jednoosobowej wynosi 250 € (100 € wpisowe i 150 € roczna składka). Izba ta, podobnie jak Chambre de Commerce, doradza, pomaga i szkoli swoich członków.

Również automatycznie informacja o założeniu firmy dociera do kasy chorych, w której należy się ubezpieczyć:
Caisse de Maladie des Employés Privés
125, route d'Esch
L-2972 Luxembourg
tel. (+352) 401 13-1
faks (+352) 40 42 83
e-mail: cmep1@pt.lu
godziny otwarcia: 8.30–11.30 oraz 14.30–16.00 
Wysokość kosztów ubezpieczenia zależeć będzie od zarobków.
Stawki są następujące:
– ubezpieczenie emerytalne – 16%,
– zdrowotne – 5,60%,
– rodzinne – 0,60%,
– wypadkowe – 1,40% pracownicy fizyczni, 0,55% pracownicy umysłowi,
– oraz – 1% pielęgnacyjne (long-term care insurance).

Po otrzymaniu pozwolenia na działalność należy firmę zarejestrować w:
Administration de l'Enregistrement et des Domaines
adres fizyczny
1-3 avenue Guillaume,
L-1651 Luxembourg
adres pocztowy
B.P. 31
L-2010 Luxembourg
tel. (+352) 44 905-1
faks (+352) 45 42 98
e-mail: info@aed.public.lu

Naszą działalność zgłaszamy także w urzędzie podatkowym. Spis urzędów znajduje się tutajtu wyjaśnienia odnośnie obliczania podatku komercyjnego.

W okresie do 15 dni od założenia firmy należy zarejestrować się jako płatnik podatku VAT. Stawki podatku VAT w Luksemburgu wynoszą 3, 6, 12, lub 15%. Szczegóły na tej stronie.

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w Luksemburgu wiąże się także z publicznym ogłoszeniem w dzienniku urzędowym (Le Mémorial). Kolejnym istotnym obowiązkiem przed rozpoczęciem działalności, bez względu na jej formę, może być otworzenie odrębnego rachunku bankowego.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok