1. Zdrowotne
    2. Mieszkania

Zdrowotne – Polacy przyjeżdżający turystycznie do Luksemburga muszą mieć przy sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Kartę tę wydaje NFZ. Karta upoważnia do korzystania z opieki zdrowotnej na terenie Luksemburga w podstawowym i niezbędnym zakresie. Lekarzowi należy taką kartę okazać, często wraz z dowodem tożsamości. Na podstawie karty EKUZ nie uzyskamy zwrotu, jeżeli wyjazd był zaplanowanym wyjazdem mającym na celu leczenie.
Za usługę lekarską trzeba najpierw zapłacić, a dopiero później można się starać o zwrot. Do otrzymania zwrotu niezbędne są oryginały rachunków, dowodów zapłaty, recept, skierowań. O refundację można ubiegać się w trakcie pobytu w Luksemburgu w oddziale Kasy Chorych (Caisse Nationale de Santé) lub we właściwym oddziale NFZ po powrocie do Polski. Tutaj można znaleźć bliższe informacje.

Osoba ubezpieczona w NFZ, a zamieszkała w innym państwie członkowskim UE/EFTA powinna uzyskać dokument S1. Równolegle z dokumentem S1, który jest wydawany osobie do niego uprawnionej, oddział wojewódzki NFZ wystawia również odpowiedni dla danej grupy osób formularz serii E100 (E106, E109, E120 albo E121), który przesyłany jest bezpośrednio do instytucji miejsca zamieszkania wskazanej na  wniosku o wydanie dokumentu S1.

Szczegółowe informacje, komu przysługuje dokument S1, uzyskamy na stronie NFZ.

agencja foyer

W przypadku osób zatrudnionych na terenie Luksemburga wszystkimi formalnościami zajmie się pracodawca.

Osoby bez pracy mogą wykupić w CCSS ubezpieczenie chorobowe tzw. assurance volontaire za 107,58 € za rok (2014). Po trzech miesiącach od ubezpieczenia nabywa się prawa do zwrotu kosztów leczenia dla ubezpieczonego, a dopiero po roku dla jego rodziny.

Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia warto ubezpieczyć się dodatkowo. Na przykład w CMCM. Składka za rok wynosi ok. 300 € (zależy od wieku ubezpieczonego), a obejmuje wiele dopłat nieobjętych ubezpieczeniem obowiązkowym np. pobyt w pokoju 1-osobowym w szpitalu, opiekę specjalistów wyższego szczebla, dopłaty do zabiegów stomatologicznych, transport sanitarny, leczenie za granicą. Ubezpieczenie to obejmuje całą rodzinę, gdy tylko jeden członek jest ubezpieczony.
Inna możliwość to dodatkowe ubezpieczenie w Luxembourg Air Rescue, zwłaszcza w zakresie transportu sanitarnego (lokalnie i z zagranicy). Składka rodzinna wynosi 97 € rocznie.

Na tej stronie znajdziecie linki do wszystkich instytucji opieki społecznej w Luksemburgu.

Mieszkania – naszym zdaniem najlepszym przewodnikiem po ubezpieczeniach w Luksemburgu - nie tylko mieszkania, ale i samochodu, wyjazdu, życia itp. - jest strona assurances.lu. Można tam podać dane i dostaniemy oferty z różnych agencji (AMEAXALa LuxembourgeoiseLe Foyer, które później można porównać i wybrać najlepszą.

Można spodziewać się (zależnie od metrażu mieszkania) od 120 do 250 € rocznie.

Najkorzystniej jest wybrać jedną firmę ubezpieczeniową i tam ubezpieczyć i siebie, i mienie. Możemy wtedy liczyć na upusty.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok