Polskie stowarzyszenia – obecnie (2014) w Luksemburgu działa 9 organizacji polonijnych (w kolejności chronologicznej ich powstania):
1. Związek Polaków w Luksemburgu im. Fryderyka Chopina (1929 r.)
2. Polska Misja Katolicka (1947 r.)
3. Towarzystwo Przyjaciół Kultury Polskiej im. M. Reja (1997 r.)
4. polska.lu (2007 r.)
5. Ancien Cinema (2007 r.)
6. Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej APEEPL (2008 r.)
7. LuxCordis (2009 r.)
8. Polskie Stowarzyszenie Dysleksji w Luksemburgu PSDLux (2010 r.)
9. Sport.lu (2012 r.)

chopin

1. Związek Polaków im. Fryderyka Chopina – prezes p. Agnieszka Najder (przez wiele lat szefowała Irena Liszka). Głównym celem Związku jest podtrzymywanie kultury i tradycji polskich oraz promocja Polski w Luksemburgu, poprzez organizacje koncertów i ekspozycji artystów i twórczości polskiej, a także pomoc Polakom w integracji w Luksemburgu. Związek bierze czynny udział w festiwalach kulturalnych i różnych manifestacjach organizowanych przez władze luksemburskie oraz organizuje zabawy i wieczorki dla dorosłych i dla dzieci

Rozmiar: 75279 bajtów 2. Polska Misja Katolicka w Luksemburgu, której szefuje oblat ks. kanonik Henryk Kruszewski, mieści się w mieście Luksemburgu w dzielnicy Neudorf. Ksiądz Kruszewski zajmuje się nie tylko religią, lecz aktywnie wspomaga działalność innych organizacji polonijnych, organizuje Mikołajki dla dzieci, prowadzi polską bibliotekę, organizuje występy chórów polskich, pomaga potrzebującym, a także więźniom. 7 maja 2008 r. w Ambasadzie RP w Luksemburgu otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski &#8222za wybitne zasługi w działalności polonijnej&#8221. PMK została powołana do życia w 1994 roku i od tej pory skupia wokół siebie Polaków, nie tylko na modlitwie, ale również podczas wielu uroczystości i spotkań. PMK jest również wydawcą biuletynu o charakterze religijno-społeczno-rozrywkowym pt. &#8222Słowo z Luksemburga&#148.
Polskie msze odbywają się w:
● Kościele św. Henryka Króla (Eglise Saint-Henri 242, rue de Neudorf, Luxembourg)
- niedziele i święta kościelne zawsze o godz. 10.00
- dla dzieci o godz. 14.30 (z wyjątkiem wakacji)
- o godz. 18.00 (tylko od kwietnia do października)
- we środy o godz. 19.00
- pierwsze piątki miesiąca o godz. 19.00 (Msza św. z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i litanią do NSPJ).
● Chapelle Sainte-Croix (Kaplica włoskiej Misji Katolickiej w Esch-sur-Alzette)
- w każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca i w większe święta kościelne o godz. 12.30
● Kościele Św. Celsjusza (Ingeldorf)
- w każdą pierwszą, trzecią i piątą niedzielę miesiąca i w większe święta kościelne: o godz. 12.30
● Krypcie kościoła Notre Dame Consolatrice des Affligés (Wiltz)
- w każdą w ostatnią sobotę miesiąca (z wyjątkiem lipca i sierpnia) o godz. 18.00

Oprócz PMK w Luksemburgu istnieje również całkiem niedaleko PMK w Audun-le-Tiche (Francja, 4 km od Esch-sur-Alzette), gdzie polskie msze odprawiane są w każdą niedzielę o godz. 9.00. Natomiast w Trewirze w każdą 2. niedzielę miesiąca o godz. 16.00 w kościele Liebfrauen (bezpośrednio przy Katedrze) odprawia mszę św. ksiądz z PMK w Koblencji.

3. Towarzystwo Przyjaciół Kultury Polskiej im. M. Reja (L'Association Culturelle Polonaise) – prezes p. Teresa Moulin - Smoczyńska . Główne imprezy organizowane przez Towarzystwo to: święto Konstytucji 3 Maja, wieczory literackie, promocja i sprzedaż polskich książek, występy artystόw polskich, organizacja stoiska na Bazarze Międzynarodowym.

logo polska.lu5. polska.lu – prezes p. Marcin Wierzbicki. Zaczynaliśmy od forum "Europracownicy" na portalu gazety.pl w roku 2004, od czerwca 2005 roku działając już osobno jako forum &#8222Luxembourg-Luksemburg&#148, by rok później, we wrześniu 2006 roku stać się jednostką zupełnie niezależną pod własnym adresem www.polska.lu. Od lipca 2007 roku portal Polaków w Luksemburgu jest zarządzany przez Stowarzyszenie polska.lu zarejestrowane w Luksemburgu i posiadające statut a.s.b.l. Forum działało i nadal działa dzięki grupce entuzjastów, którzy do tej pory poświęcają swój wolny czas, aby tworzyć coś, co dla społeczności polskiej w Luksemburgu okazało się niezbędne. Portal to nie tylko forum, ale również codzienna porcja aktualnych informacji – tłumaczeń i przedruków z prasy luksemburskiej oraz stale rosnącej liczby tekstów własnych – wywiadów, relacji z ciekawych wydarzeń oraz recenzji i felietonów. Portal współpracuje ze wszystkimi pozostałymi stowarzyszeniami i Ambasadą RP w Luksemburgu. Nawiązał także współpracę z lokalnymi mediami.

We wrześniu 2008 r. portal zainicjował organizację dwóch, mamy nadzieję, cyklicznych imprez. Pierwsza to Festiwal Kultury Polskiej (Festival de la Culture Polonaise), największe dotychczas wydarzenie promujące w Luksemburgu polską kulturę i sztukę.
Kolejna inicjatywa wspierana organizacyjnie i medialnie przez stowarzyszenie polska.lu a.s.b.l., to Festiwal Filmu Europy Środkowej i Wschodniej "CinEast" (Festival du Film d'Europe Centrale et Orientale), który odbywa się co roku jesienią.
Więcej na temat tych festiwali piszemy w dziale kultura.

5. Ancien Cinéma – Hanna i Maciej Karczewscy stworzyli unikalny klub, gdzie przez cały rok można posłuchać dobrej muzyki lub obejrzeć film, popijając przy tym kawę. To może nie byłoby to nic takiego, gdyby jednocześnie miejsce to nie stało się "przytułkiem" dla wielu spotkań polonijnych organizowanych przez Ambasadę, polska.lu, czy brydżystów. Sami właściciele zaś organizują tu szereg imprez skierowanych do Polaków: koncerty, wystawy, spotkania z wybitnymi osobami, projekcje filmowe.

logo APEEPL6. Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej w Luksemburgu – prezes p. Jan Bąk (2010). Celem stowarzyszenia jest:
a) pomoc Dyrekcji Szkoły w jej zabiegach, by proces edukacyjny mógł jak najlepiej odpowiadać potrzebom dzieci i gwarantować dobry poziom nauczania języka i kultury polskiej;
b) powiadamianie władz szkoły o opinii rodziców i ich sugestiach odnośnie celów i zawartości programu nauczania oraz odnośnie organizacji szkoły;
c) pomoc w rozwiązywaniu problemów jakie przysparza rodzicom edukacja ich dzieci w okresie nauki;
d) promowanie nauki języka polskiego w Wielkim Księstwie Luksemburga, zwłaszcza wśród dzieci, jak również wśród dorosłych polskiego pochodzenia lub zainteresowanych Polską.
Dzięki zabiegom Stowarzyszenia mogło powstać sobotnie przedszkole dla dzieci polskich i różne zajęcia dodatkowe.

logo Lux Cordis7. Lux Cordis asbl – prezes p. Małgorzata Pawłowska. Organizacja o charakterze charytatywnym założona w 2009 roku przez osoby od wielu lat pomagające dzieciom z wadami serca oraz dzieciom chorym i ubogim z Polski.
Cele stowarzyszenia:
- pomoc mieszkającym w Polsce dzieciom z wadami serca, dzieciom chorym, niepełnosprawnym i potrzebującym,
- informowanie o wadach serca, możliwościach diagnozowania i leczenia dzieci chorych oraz problemach je dotykających,
- włączanie się w działania w dziedzinie opieki zdrowotnej, edukacji i ochrony dzieci chorych, niepełnosprawnych i potrzebujących.

lodo PSDLux

8. Polskie Stowarzyszenie Dysleksji w Luksemburgu PSDLux – przewodnicząca p. Iwona Pikora. Celem Stowarzyszenia są różne formy działalności na rzecz pomocy edukacyjnej, logopedycznej, psychologicznej i diagnostyczno – terapeutycznej. Stowarzyszenie pragnie udzielić pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym mającym specyficzne trudności w nauce; szczególnie w pisaniu i czytaniu oraz udzielać wsparcia rodzicom i nauczycielom. Ma na celu także opiekę nad osobami dorosłymi cierpiącymi na dysleksję.

9. Sport.lu – zajmuje się promowaniem aktywności sportowej, organizuje zajęcia i zawody sportowe, wystawia ekipę na Polonijne Igrzyska, Relais pour la vie.

W sąsiednim Trewirze działalność propolską prowadzą również Towarzystwo Niemiecko-Polskie.
Informacje na temat bieżącej działalności wszystkich tych stowarzyszeń można uzyskać na ich stronach internetowych oraz zwykle w dziale newsów portalu polska.lu.

Usługi po polsku – jak wszędzie na świecie, tak i w Luksemburgu wiele osób zdążyło już zapuścić korzenie i założyć własną firmę. Jest kilku polskich lekarzy, tłumaczy, architektów, muzyków, osób oferujących usługi budowlane czy informatyczne. Informacje o tych usługach można znaleźć w dziale usługi na portalu polska.lu

gazeta

Gdzie kupić polską prasę? – prasę sprowadzaną z Polski można kupić w każdą sobotę z samochodu od pana, który oferuje polskie produkty (przed sklepem Bâtiself przy Route d'Arlon w Strassen). Ponadto w kiosku w budynku JMO Komisji można kupić tygodnik niemieckiej Polonii pt. „7 dni”. 
Niestety nie ma typowego polskiego czasopisma redagowanego w Luksemburgu. Niewielki biuletyn wydaje Polska Misja Katolicka. Jest to czasopismo poświęcone sprawom religijnym, ale też pojawiają się artykuły z bieżących wydarzeń w Luksemburgu.

potop

Polska biblioteka – największy zbiór książek posiada biblioteka przykościelna, otwarta po niedzielnej Mszy świętej (wypożyczenie do 3 książek kosztuje 0,50 €, a wypożyczenie 1 kasety video – 0,50 € + kaucja 10 €). 
Spory zbiór książek polskich jest też w Parlamencie, ale aby tam się dostać, trzeba być pracownikiem instytucji unijnych lub chociaż członkiem rodziny. Lektury szkolne oraz książki dla dzieci i młodzieży można wypożyczyć w Szkole Polskiej.

Polska kuchnia i produkty – niestety na gastronomicznej mapie Luksemburga nie ma restauracji specjalizującej się w polskiej kuchni. W 2012 roku powstała restauracja Nova Osada, która oprócz kuchni francuskiej, luksemburskiej i włoskiej serwuje również polskie specjały.
Niedaleko za granicą, po stronie niemieckiej, działa też lokal prowadzony przez Polki, oferujący polską kuchnię i polskie piwo. Nazywa się on Moselstube i zlokalizowany jest nad Mozelą, między mostem granicznym w Wasserbillig, a miejscowością Igel. Oprócz konsumpcji na miejscu można tam też zamówić polską żywność.

Choć pierogów tu nie dostaniecie, nie należy zapominać o Ancien Cinéma café-club. Jest to miejsce ciekawych zdarzeń kulturalnych, które mieści się w pieczołowicie odremontowanym starym kinie w centrum malowniczego Vianden. To nie tylko niecodzienne kino, z wygodnymi skórzanymi sofami i fotelami z lat 60-tych, ale również galeria sztuki, klub jazzowy, miejsce spotkań i prawdziwie włoski espresso bar, z interesującym wyborem kaw, herbat i przygotowywanych na miejscu deserów i przekąsek.

ancien cinema

Godziny otwarcia:
pon. – pt. od 15.00 – 1.00 
wtorek nieczynne
sob. – niedz. od 11.00 – 1.00 
Adres:
23, Grand-rue 
L-9410 Vianden
www.anciencinema.lu
info@ancienciema.lu 
tel. +352 26 87 45 32

  W Wielkim Księstwie funkcjonuje kilka prowadzonych przez Polaków pubów/kawiarni, choć mają one raczej uniwersalny charakter. W stolicy lokale takie mieszczą się np. przy 44 Rue de Hollerich (Congo) oraz przy Bld. Roosevelt, prawie vis-a-vis katedry w kierunku ambasady Wlk. Brytanii. Inny działa w Bettembourgu koło dworca.

Polskie sklepy – w Luksemburgu nie ma stałego sklepu polskiego (tak jak w Brukseli) czy stoiska z polską żywnością. Jedynym źródłem sera na sernik, pietruszki, polskiego piwa czy marchewkowych Kubusiów jest obwoźne stoisko (w soboty w Strassen). 
Oprócz tego polskie towary (ogórki kiszone, krówki) okresowo pojawiają się także na półkach produktów narodowych w Auchan oraz w Corze w kierunku Metz, a także w rosyjskim sklepie Eurasia przy pl. Wallis (niedaleko dworca kolejowego).

We Francji, niedaleko luksemburskiej granicy, znajduje się sklep i restauracja Terres Polanes. Można w nim kupić polskie kiełbasy, słodycze, ogórki kiszone, soki, piwo, pierogi itp. Adres:

18, rue de Jemmapes, 57100 Thionville, tel. +33 6 83 63 29 50.

turniej brydżowydrużyna POLSKA.LUdrużyna POLSKA JUNIORS.LUGrupy zainteresowań – polska społeczność uprawia wiele dziedzin sportu oraz spotyka się przy innych okazjach. Z regularnie odbywających się spotkań należy wymienić:
– spotkania piłkarzy na boisku w Walferdange,
– sezonowo ćwiczą też młodzi piłkarze, a obie drużyny wystąpiły w międzynarodowym turnieju,
– tenisiści ćwiczą pod okiem wielokrotnego mistrza kraju (i to nie jednego) w Esch-sur-Alzette,
– brydżyści rozgrywają turnieje i zdobywają puchary.
– Przez parę sezonów działał też polski Teatr PLU. Pierwsze przedstawienie „Testosteron” w reżyserii Ani Kiejny okazało się dużym sukcesem i sztuka była wystawiana ponownie. Później był niecodzienny „Łeztern”. Teatr wystąpił też charytatywnie ze sztuką dla dzieci podczas Dnia Dziecka zorganizowanego przez Szkołę Polską (czerwiec 2008 r.) Teatr PLU
W 2011 r. w Ancien Cinema pojawili się „Niecałkiem Starsi Panowie” w reżyserii Grażyny Pfeiffer.

Więcej o tych spotkaniach można przeczytać, śledząc informacje na portalu polska.lu. 

Rozmiar: 19148 bajtów

Godną polecenia działalność, prowadzi Pani Lidia Markiewicz-Niewadzi. Jest to atelier plastyczne dla dzieci w wieku 6-12 i 12-18 lat. Prace dzieci są wystawiane i sprzedawane, a pieniądze idą na dobroczynny cel, między innymi na projekty wspierane przez UNICEF lub Czerwony Krzyż. Atelier mieści się w Luksemburgu na rue Mont de Grund. W sprawie zapisów można się kontaktować pod numerem telefonu +352 49 30 53. Pani Lidia wystawia też swoje własne prace, m. in. 15 listopada 2008 r. w Luksemburgu w Galerii Schortgen wystawa p.t. „Kropki”. Prace są wynikiem nauki u Chińczyków. Pani Markiewicz została odznaczona przez Ambasador Barbarę Labudę Złotym Krzyżem Zasługi „za zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury”.

Pani Ambasador i Pani Konsul gotowe do biegu, zdj. © by polska.lu

Relais pour la Vie - na imprezę organizowaną przez Luksemburską Fundację Walki z Rakiem (Fondation Luxembourgeoise contre le Cancer) składa się szereg wydarzeń, manifestacji, spotkań, odczytów i atrakcji mających uświadomić rangę problemu, jaki stanowią choroby nowotworowe, a przede wszystkim zmobilizować społeczeństwo do walki z tym problemem poprzez promocję zdrowego trybu życia, a także, lub raczej przede wszystkim, dać wyraz solidarności z cierpiącymi na raka na całym świecie.
Ambasada RP w Luksemburgu, pragnąc zasygnalizować, że i dla nas, Polaków, inicjatywa podjęta przez organizatorów imprezy jest niezwykle ważna, od 2007 r. wystawia polską ekipę do udziału w Sztafecie dla Życia. Obecnie przejął trud ten organizacji właściwy organ, czyli sport.lu.

Rozmiar: 45244 bajtów

Na końcu piszemy o imprezie, która odbywa się corocznie na początku grudnia na terenie LuxExpo (Luxembourg-Kirchberg) – Bazar International
Bazar International to wielka impreza charytatywna organizowana w Luksemburgu już od 40 lat. Bierze w niej udział kilkadziesiąt państw. 
Polskie stoisko jest organizowane od przeszło 10 lat wspólnym wysiłkiem organizacji polonijnych (Polska Misja Katolicka, Towarzystwo im. M. Reja, Związek im. F. Chopina), Ambasady RP i przyjaciół Polski. Co roku udaje się przekazać do wspólnej charytatywnej kasy Bazaru ponad 10000 €. Są one potem przeznaczone na kilkadziesiąt celów charytatywnych na całym świecie, w tym w Polsce (przeważnie dla trzech projektów w Polsce po około 3000 € każdy). Dary pieniężne przekazywane są przez osoby prywatne, a ponadto zarabiamy na sprzedaży polskich towarów i polskich specjałów kulinarnych, czystym zyskiem jest sprzedaż losów loterii. 
Na polskim stoisku można kupić m.in. drewniane zabawki, szachy, bombki choinkowe, biżuterię z bursztynem, płyty CD, pacynki, słodycze oraz skosztować bigosu, wędzonego węgorza, kawioru, domowych wypieków, polskiego piwa i soków... 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok