Polskie ślady
w Wielkim Księstwie

ambasada.jpg

Ambasada RP w Luksemburgu wraz z Wydziałem Konsularnym reprezentuje Polskę w Luksemburgu oraz obsługuje polskich obywateli.
Ambasada została utworzona w 2006 roku.

ambasada.jpg
Image
Image

Kawiarnia - klub Ancien Cinéma w Vianden to... miejsce, w którym dzieje się kultura.

Główną ideą Ancien Cinéma jest bycie platformą współpracy między lokalnymi i międzynarodowymi artystami pod szyldem „Gdzie Zachód spotyka Wschód”. Jest to atrakcyjna i wyjątkowa oferta kulturalna w Luksemburgu.

Image

Męski zespół wokalno-instrumentalny wykonujący muzykę tradycyjną wielu kultur.
Bractwo Śpiewu Tradycyjnego powołał do życia Henryk Mazur.

Image
Image
Image

CinEast (ciné-East) − Festiwal Filmów Europy Środkowej i Wschodniej w Luksemburgu.

Odbywaja się corocznie w październiku od 2008 roku. W latach 2008-2012 działał w ramach stowarzyszenia polska.lu.

W jego programie znaleźć można filmy fabularne, dokumentalne, animowane i krótkometrażowe.

Image

Kwartet wokalny wykonujący muzykę zarówno dawną, jak i współczesną, poważną oraz rozrywkową.
Kwartet niemal od początku swojej działalności śpiewa w niezmiennym składzie: Aneta Wierzbicka (sopran), Olga Gajda-Lüpke (alt), Marcin Wierzbicki (tenor) i Henryk Mazur (bas), aczkolwiek często zaprasza do współpracy innych muzyków, gdy tylko zachodzi potrzeba rozszerzenia składu. 

Image
logo-lpcc-srednie.png
logo-lpcc-srednie.png

Luksembursko-Polska Izba Handlowa (LPCC) powstała w 2012 w Wielkim Księstwie Luksemburga jako organizacja non-profit zrzeszająca kilkudziesięciu członków korporacyjnych i prywatnych, zarówno luksemburskich jak i polskich. 

Jej głównym celem jest tworzenie platformy wsparcia, wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy polskojęzycznymi i anglojęzycznymi członkami środowiska biznesowego w obu krajach. Tym samym stała się cenionym pomostem łączącym biznes między Polską i Luksemburgiem skupionym na budowaniu trwałych i efektywnych relacji biznesowych oraz aktywnym promowaniu dwustronnych stosunków gospodarczych swoich członków i ich osiągnieć. 

Image

Polanie to polski zespół tańca ludowego powstały w 2019 roku. Zespół powstał z myślą o prezentowaniu i kultywowaniu bogatej kultury polskich tradycyjnych tańców i pieśni, a przede wszystkim o dobrej zabawie!

Pomimo tego, że jest to polski zespół tańca ludowego, członkowie reprezentują szeroki wachlarz narodowości. Jedynym wymogiem jest zainteresowanie tańcem! Zajęcia prowadzone są w języku angielskim i polskim.

Image
Image
Image

Stowarzyszenie Polki.lu chce być platformą spotkań, przestrzenią, w której każda kobieta będzie się czuła jak u siebie. 
Ważną częścią działalności są spotkania podczas których można bliżej się poznać, wymienić doświadczeniami i pomysłami, a często także coś wspólnie stworzyć.

Image

Miejsce, którego wszystkim brakuje, zwłaszcza w pierwszych latach po wyjeździe z Polski. Smak polskiej kiełbasy, twarogu, czy pierogów trudno zastąpić miejsowymi produktami.
Pierwszy sklep Épicerie Fine Osada powstał w 2017 roku w Pfaffenthal (30, Rue Laurent Menager). Kilka lat później drugi Épicerie Osada Hesperange (359, Route de Thionville).
Naprzeciwko polskiego w sklepu w Pfaffenthal jest również restauracja Brasserie Restaurant Osada, która ma w menu polskie dania.
Te polskie miejsca, to nie tylko sieć handlowa. Właściciele czynnie uczestniczą w życiu Polonii.

Image
przedszkole.png
przedszkole.png

Przedszkole Polskie działa od 2008 r. i jest jednym z najważniejszych projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej APEEPL. Przedszkole oferuje zajęcia kulturalno-oświatowe skierowane do najmłodszego pokolenia. Jest to jedyna tego typu inicjatywa w regionie: w Przedszkolu Polskim co roku uczy się około 50–60 dzieci mieszkających nie tylko w Luksemburgu, ale także na terenach przygranicznych we Francji, Belgii i w Niemczech. 

Image

Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej w Luksemburgu (Association des Parents d’Élèves de l’Ecole Polonaise à Luxembourg asbl, w skrócie APEEPL) działa od 2007 r. APEEPL prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną w języku polskim dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Celem Stowarzyszenia jest podnoszenie poziomu znajomości języka polskiego oraz popularyzowanie rodzimej kultury i tradycji wśród dzieci i dorosłych przebywających czasowo lub na stałe w Luksemburgu. Stowarzyszenie (jak sama jego nazwa wskazuje) blisko współpracuje ze Szkołą Polską w Luksemburgu, wspierając finansowo, organizacyjnie i logistycznie jej działalność.

Image
szkola_polska.jpg
szkola_polska.jpg

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie Luksemburga działa na terenie Luksemburga od 2006 r. Na początku była to mała szkoła przy parafii polskiej w Luksemburgu, licząca nieco ponad 50 uczniów. Dzisiaj uczęszcza do niej ponad 200 uczniów zamieszkujących Luksemburg, Belgię, Niemcy i Francję. Organem prowadzącym jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) z siedzibą w Warszawie, działający przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Image

Towarzystwo Przyjaciół Kultury Polskiej w Luksemburgu im. Mikołaja Reja (RejClub) działa od ćwierćwiecza. Skupia nie tylko Polaków; imprezy RejClubu przyciągają ludzi zainteresowanych polskim dorobkiem niezależnie od pochodzenia czy języka. Klub ma w swojej historii wiele wydarzeń kulturalnych: spektakle teatralne, koncerty, wystawy, spotkania z osobistościami środowiska artystycznego, literackiego i naukowego, a także obchody Święta 3 Maja, śpiewanie kolęd, wyjazdy do muzeów i na wystawy. Corocznie, w ramach Festiwalu Migracji w Luksemburgu, RejClub organizuje stoisko polskiej książki i zaprasza polskich autorów. Okazją do regularnych spotkań są ‚czwartkowe wieczory literackie’, przechodzące w ‘długie rodaków rozmowy’.

Image
Image
Image

Ojcowie Oblaci swoją nieprzerwaną posługę w Luksemburgu rozpoczęli w 1948 roku. Pierwszym miejscem, które zostało wyznaczone do posługi dla wspólnoty polskiej była kaplica Sercanów przy bulwarze Avranches (dziś już nieistniejąca). Następnie oo. Oblaci dostali zgodę na odprawianie Mszy dla Polonii w kościele św. Michała w centrum miasta. Tam Msze Święte były odprawiane aż do roku 1993. Ze względu na to, że w kościele św. Michała odbywały się różne wydarzenia dla wspólnoty Luksemburczyków oraz innych organizacji, ówczesny arcybiskup Ferdynand Franck powierzył oo. Oblatom kościół św. Henryka w Neudorfie. Pierwszym pełniącym posługę w tym kościele był o. Henryk Kruszewski OMI.

logo-srednie.png

Stowarzyszenie "Gramy razem" a.s.b.l., które powstało 18 lipca 2019 roku, zajmuje się organizowaniem Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Luksemburgu.

Dzięki członkom stowarzyszenia oraz wolontariuszom odbywają się imprezy, na których zbierane są fundusze na cele wyznaczone przez Fundację WOŚP.
Pierwszy Finał odbył się w Luksemburgu w 2020 roku. 


logo-srednie.png