KUPNO SAMOCHODU

 1. PRAWO JAZDY

Od 1 maja 2004 roku wymiana polskiego prawa jazdy nie jest wymagana, pod warunkiem, że posiadamy prawo jazdy wydane w formacie europejskim. Jednakże zaleca się darmową rejestrację prawa w:

Société nationale de circulation automobile

Service des permis de conduire

11, rue de Luxembourg , L-5230 Sandweiler 

lub pocztą na 

B.P. 23

L-5201 Sandweiler

Tel. (+352) 26626-400

lub wymianę na luksemburskie (płatne 30 €), aby w przypadku zgubienia\kradzieży uzyskać szybko duplikat, bez dodatkowej jazdy do Polski. Kradzież prawa jazdy należy zgłosić na policji, gdyż będzie nam potrzebne zaświadczenie.

Do rejestracji potrzebna będzie:

 • poświadczona kopia prawa jazdy;

 • kopia dowodu tożsamości;

 • formularz.

Do wymiany prawa jazdy na luksemburskie potrzebne będą:

 • fotografia (45/35mm);

 • kopia prawa jazdy;

 • kopia dowodu tożsamości;

 • znaczek opłaty skarbowej w wysokości 30 €;

 • zaświadczenie o niekaralności nie starsze niż 3 miesiące.

Po wymianie polskie prawo jazdy trzeba będzie oddać.

Procedury rejestracji i wymiany prawa jazdy są obowiązkowe w przypadkach rozszerzenia uprawnień na inne kategorie lub gdy kierowca był karany poprzez zabranie prawa jazdy, czasowe cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdem itp., czyli generalnie po nieprzyjemnym spotkaniu z drogówką.

Posiadanie polskiego prawa jazdy nie przeszkadza luksemburskiej policji karać użytkownika punktami karnymi. Pod tym względem jesteśmy traktowani, jak każdy inny Luksemburczyk i znajdziemy się w policyjnej bazie danych.autoecole

Można zdawać egzamin na prawo jazdy w Luksemburgu. Z doświadczeń wynika, że jest to o wiele przyjemniejsze doznanie niż w Polsce. Testy na egzaminie teoretycznym można zdawać w języku francuskim, niemieckim, angielskim lub portugalskim. Lub na życzenie zdającego zaliczyć teorię na egzaminie ustnym z pomocą tłumacza przysięgłego. Na teście należy się wykazać znajomością kodeksu drogowego, a następnie zaliczyć jazdę. Na stronie SNCA można znaleźć listę wszystkich autoryzowanych szkół jazdy.przejscie piesi

Podajemy standardowe wymagania do zdobycia prawa jazdy kat. B.

Warto nauczyć się dwóch podstawowych zasad:

 • na pieszego należy uważać nie tylko, gdy jest już na pasach, ale również w momencie, gdy przystępuje do przekroczenia jezdni;

 • samochody nadjeżdżające z prawej strony należy przepuścić na wszystkich skrzyżowaniach równorzędnych, których jest tu bardzo dużo.

Aby dostać prawo jazdy, trzeba mieć:

 • 18 lat dla kat.B (można zacząć kurs w wieku 17 lat i 6 miesięcy),

 • zaświadczenie o niekaralności z ostatnich 3 miesięcy,

 • kopię dowodu tożsamości,

 • badanie lekarskie,

 • zdjęcie,

 • znaczek skarbowy za 30 €,

 • zaświadczenie o zameldowaniu.

Po zapisie do szkoły jazdy i zaliczeniu 12 godzinnego szkolenia otrzymuje się certyfikat (certificat d’apprentissage), z którym można przystąpić do egzaminu teoretycznego i praktycznego. Na zdanie tych egzaminów mamy 3 lata od wystawienia certyfikatu.

Koszt kursu teoretycznego to min. 120 € (12 godz.), a praktycznego to min. 63 €/godz. (obowiązkowo min. 16 godz. jazdy), a koszt zapisu to 80 €. Razem wychodzi ponad 1200 €. Egzamin poprawkowy z jazdy można zdawać dopiero po wyjeżdżeniu kolejnych 6 godzin, oczywiście płatnych (kolejny koszt ponad 500 €).

Egzaminy teoretyczne można zdawać tylko w SandweilerEsch-sur-Alzette lub Diekirch.

Po egzaminie teoretycznym można dopiero zacząć naukę praktycznej jazdy. W szkole jazdy trzeba zaliczyć min 12 godzin jazdy. Istnieje też możliwość jazdy samochodem pod okiem np. rodziców (trzeba uzyskać specjalne pozwolenie oraz mieć przystosowany samochód), ale dopiero po zaliczeniu jazd w szkole, w tym 2 godzin z „rodzinnym instruktorem”. Następnie może kontynuować naukę jazdy pod nadzorem „rodzinnym”. Przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego kandydat będzie musiał wziąć kolejne 4 lekcje jazdy u instruktora nauki jazdy. 

Pierwsze prawo jazdy otrzymuje się na dwa lata (stage). W tym czasie trzeba obowiązkowo zaliczyć 7-godzinny (jednodniowy) płatny (ponad 200 €) kurs w Centre de Formation pour Conducteurs. Do tego kursu można przystąpić najwcześniej po 3 miesiącach od zdania egzaminów (polecane jest przejechanie 3000 km). Dopiero kursie doszkalającym, nie wcześniej jednak niż miesiąc przed datą końca stażu, przyznawane jest prawo jazdy ważne przez 10 lat.

Luksemburg wydaje się być krajem, gdzie kierowcy jeżdżą bezpiecznie, ale i tak co roku ginie na drogach sporo osób. W 2017 zginęło w wypadkach 25 osób, w tym 10 osób to kierowcy pojazdu, 4 to piesi, 7 to motocykliści, a 4 to pasażerowie.

Paradoksalnie w latach wcześniejszych wypadków śmiertelnych było o wiele więcej, kiedy samochodów było o wiele mniej: w 1970 r. - 115, w 1980 r. - 95, 1990 r. - 60.

Utrata prawa jazdy w Luksemburgu

Policja Wielkiego Księstwa jest zobowiązana do natychmiastowego odebrania kierowcy prawa jazdy:

 • jeśli poziom alkoholu w wydychanym powietrzu jest wyższy niż 0,55 promila lub 1,2 promila w badanej krwi. Jeśli nie było możliwe ustalenie poziomu alkoholu we krwi - dla prowadzenia pojazdu wykazującego oczywiste oznaki pijaństwa; 

 • jeżeli kontrolowana osoba odmawia testów na obecność alkoholu i narkotyków;

 • w przypadku przekroczenia prędkości o więcej niż 50% maksymalnego dopuszczalnego ograniczenia prędkości lub jeżeli jest wyższa o +40 km/h wyższa niż dopuszczalna (przykład: prędkość co najmniej 90 km/h w mieście);

Po utraceniu ponad 12 punktów karnych (każdy z nas ma pulę 12 punktów, z której odciągane są punkty za różnego rodzaju wykroczenia, punkty kumulują się przez 3 lata) prawo jazdy jest odbierane na rok. Jeżeli w ciągu następnych 3 lat kierowca ponownie przekroczy limit 12 punktów karnych, to prawo jazdy jest odbierane na 2 lata. Raz w ciągu 3 lat można także zrobić jednodniowy kurs Centre de Formation pour Conducteurs w Colmar Berg za około 300 € zwiększający saldo o 3 punkty, albo za 650 € kurs po stracie 12 punktów.

Rezydenci tego kraju (również osoby, które wymeldowały się, mogą widnieć w systemie nawet do 3 miesięcy, więc dobrze jest mieć przy sobie potwierdzenie meldunku w państwie ościennym) mają odbierane prawo jazdy na miejscu, a nierezydenci otrzymują zakaz jazdy po Wielkim Księstwie. Policjant potwierdza zabranie prawa jazdy i informuje, że obowiązuje nas tymczasowy 8-dniowy (8 dni roboczych) zakaz jazdy samochodem.

Gdybyśmy się uparli i pojechali bez prawa jazdy, to w przypadku złapania grozi:policja auta

a) kara pieniężna od 500 € do 10000 €,

b) kara więzienia od 8 dni do 3 lat,

c) konfiskata auta.

Alkohol, a prawo jazdy - W Luksemburgu można prowadzić pojazdy do 0,5 ‰ alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierowcy pojazdów specjanych (np. taksówki, autobusu, karetki itp.) oraz kandydaci na prawo jazdy i osoby na stażu (do 2 lat) mgą wypić znacznie mniej, bo limit wynosi 0,2 ‰. Przy równym 0,5 ‰ i mniejszym od 0,8 ‰ tracimy 2 punkty, od 0,8 ‰ do 1,2 ‰ tracimy 4 punkty, a powyżej 1,2 ‰ 6 punktów (jeżeli byliśmy już karani za jazdę po alkoholu, to 6 punktów tracimy już przy = 0,5‰ i < 1,2 ‰).

Mandaty za przekroczenie prędkości - są właściwie dwa rodzaje mandatów: za 49 i 145 euro. Przy mandacie za 49 euro nie tracimy żadnych punktów, a przy tym za 145 tracimy 2. Przy przekroczeniu prędkości powyżej 50% prawo jazdy jest zabierane. Tutaj znajdują się dokładne limity prędkości karalnej dla różnych dróg.

Pisząc o mandatach trzeba wspomnieć o 26 radarach stacjonarnych umieszczonych przy drogach w Luksemburgu. Jest to chyba najbardziej opłacalna inwestycja państwowa :-) Od ich zainstalowania w marcu 2016 do końca 2017 roku "złapano" 500 000 kierowców. Oznacza to średnio 38 wykroczeń na radar i na dzień. Z mandatów zebrano 26 milionów euro. W 2018 roku wysłano 250 000 mandatów. Porównując to z liczbą mieszkańców całego Księstwa i wykuczając tych, co prawa jazdy nie mają, wychodzi, że każdy był karany 2 razy.

Mandaty za złe parkowanie - pod tym linkiem policja infromuje o wysokości manadatów.

Procedura odzyskania prawa jazdy (opisana przez osobę, która przez to przeszła, a tu opis urzędowy):

1. W 9 dniu (8+1 dni roboczych od zabrania, nie wcześniej, bo stracimy tylko czas i trzeba będzie zaczynać od początku) wypełniamy druczek dostępny na guichet.lu. W dokumencie piszemy dlaczego potrzebujemy prawo jazdy. Jeżeli samochód jest nam niezbędny do pracy, to uprawnienia dostajemy z automatu, ale należy to potwierdzić zaświadczeniem z pracy (nie ma wzoru – musi być to napisane przez pracodawcę).

2. Do złożenia w/w żądania udajemy się do (niezależnie, co pisze na mt.public, czy SNCA, czy guichet) - Tribunal d'arrondissement w miejscu, gdzie nam zatrzymano prawo jazdy, czyli:

Tribunal dArrondissement de Luxembourg

Cité Judiciaire, Bâtiment TL, CO, TJ

L-2080 Luxembourg

tel.: 475981-1

lub

Tribunal dArrondissement de Diekirch

Maison de l'Orientation - Résidence du Parc

7, avenue de la gare, L-9233 Diekirch

tel.: 803214-1

W okienku sekretariatu (w Lux wygląda to jak portiernia) składamy dokument i umawiamy się na spotkanie z sędzią. Jeśli nie mówimy tutejszym językiem należy w okienku to zaznaczyć i dostaniemy tłumacza (nie wiadomo czy za darmo).

3. Jak już ustalimy termin spotkania, to udajemy się do sądu stosownie ubrani, minimum 30 min przed wyznaczoną godziną i grzecznie czekamy przed salą rozpraw. Nie należy się przejmować, że nie będzie nas na liście przed pokojem rozpraw - zostaniemy zapytani, kto my jesteśmy i wezwani przed normalnymi rozprawami z listy. Na miejscu będzie sędzia, 2 sekretarzy (?), notariusz (ale nic nie notował) i prokurator państwa – przedstawiający najpierw zarzuty. Grzecznie tłumaczymy po luksembursku, francusku (preferencja) lub niemiecku, co zgrzeszyliśmy i że bardzo żałujemy, i że jest nam potrzebne prawo jazdy (zawsze dostaniemy prawo jazdy, jeśli potrzebujemy je do pracy... no cóż, karę trzeba z czegoś zapłacić).

4. Generalnie sędzia powie nam od razu co myśli, ale na decyzję należy poczekać do dnia następnego i zadzwonić pod wskazany numer, który otrzymamy od sekretarza po rozprawie (zazwyczaj 475981-654-poniedziałek lub -646 - czwartek).

5. Teraz pozostaje nam czekać około 9 do 15 dni roboczych, aż machina przemieli decyzję i wypluje nam papierki pocztą poleconą lub komisariatem w miejscu zamieszkania.

Można też wykonać wszystko w ciągu 1 dnia (aby uzyskać na papierze decyzję sądu minimum 2 dni po rozprawie, 1 dzień po decyzji z sekretariatu) w urzędach w następującej kolejności:

a) Sekretariat Sądu – zadzwonić pod numer 475981-654 lub -646, aby uzyskać nazwisko osoby i numer telefonu do punktu b,

b) Parquet de tribunal d'arrondissement (czyli Bâtiment PL, naprzeciw budynku TL) – udajemy się do osoby przydzielonej do naszej sprawy,

c) Parquet General (Service des Interdictions de Conduire) – udajemy się do Pana TREMUTH Michael'a (budynek BC, 1 piętro po prawej),

d) dostać odpowiednie papierki od b lub c.

Mamy decyzję sądu... i

a) jeżeli przyspieszyliśmy procedurę (patrz podpunkty a, b, c), to należy udać się do mt.public.lu na 18 piętro (Pan Schiltz, numer telefonu 2478-4467),

b) jeżeli spokojnie czekaliśmy, to czekamy dalej, aż mt.public.lu wezwie nas na wymianę prawa jazdy na luksemburskie. Teoretycznie mogą nas do tego zmusić, bo wg Luksemburga zatrzymane prawo jazdy należy wymienić na luksemburskie. Według prawa unijnego nie mamy takiego obowiązku i zajmują się tym już odpowiednie instytucje.

6. W Ministerstwie Transportu prezentujemy:

a) decyzję sądu o zniesieniu zakazu,

b) decyzję sądu o wniesieniu zakazu (tak!!! - bo jeśli jesteśmy szybcy to Parquet General mógł nie zdążyć ich poinformować!!!!),

c) certifcate de residence (oczywiście nie starszy jak 3 miesiące, chociaż w Ministerstwie Transportu twierdzili, że 1 miesiąc),

d) znaczek skarbowy za 12€ (do kupienia tutaj Administration de l'Enregistrement et des Domaines, 1-3 av. Guillaume, 1651 Luxembourg),

e) wypełniony po części druk (Ministerstwo Transportu ma je na miejscu, ale można przyśpieszyć)

wersja FR

wersja DE

na tych drukach jest napisane, że należy mieć jeszcze dodatkowe dokumenty - od humoru urzędnika będzie zależeć, czy będziemy musieli udać się do lekarza i po świadectwo niekaralności - więc należy być grzecznym i miłym.

e) nasze zdjęcie - wg wzoru biometrycznego,

f) kopię paszportu lub dowodu osobistego,

g) zostawiamy swój numer telefonu.

7. Jeśli będziemy mili, to pan od ręki wpisze w system, że możemy jeździć autem (wg wytycznych sądu – np. od punktu A do B lub wszędzie). I od tej chwili możemy poruszać się po Luksemburgu, ale nie poza granicami, bo nie mamy prawa jazdy.

8. Czekamy spokojnie 5 do 10 dni (czasami dłużej – jeśli nasze prawo jazdy zgubiło się gdzieś po drodze) lub 3 dni (jeśli ponaglamy natarczywymi telefonami i wizytami) na nowe prawo jazdy w formacie kartki A5.

9. Od teraz jeździmy grzecznie i przestrzegamy wszystkich przepisów.

10. Procedura powyżej to nie koniec! W ciągu 365 dni trzeba będzie się stawić na normalną rozprawę sądową i zapłacić karę od 250 € do 750 € i punkty (jeśli przewinieniem była nadmierna prędkość).

11. Wszędzie bądźcie bardzo grzeczni, ale stanowczy - urzędnik ma swoją robotę wykonać, a od was zależy, jak szybko to zrobi ;)

 1. NOWY CZY STARY?

W Luksemburgu jest zarejestrowanych 496 tys. pojazdów, co daje średnio 1,16 na jednego mieszkańca. W tym jest 201 tys. samochodów prywatnych i 213 tys. samochodów prywatno-służbowych (samochodów prywatnych używanych również we własnym biznesie lub samochodów służbowych oferowanych pracownikom).renault

W 2018 roku wśród rejestrowanych samochodów ponad 62 tys. to były samochody nowe, a 40,5 tys. używane.

Jeżeli chodzi o wiek samochodów, to w 2019 r. poniżej 2 lat było 24% pojazdów, w wieku 2-5 lat 27%, 5-10 lat 27%, i powyżej 10 lat 23% (razem 101% :-). Jak widać 50% samochodów, to samochody do 5 lat.

Od 2018 r. odwróciła się tendencja, która miała miejsce od 2012 r., a mianowicie zaczęły przeważać samochody z silnikiem benzynowym, a maleje udział samochodów z silnikiem diesla. Z roku na rok rośnie udział samochodów hybrydowych lub elektrycznych, choć nie ma ich jeszcze nawet 3000.

W całym kraju buduje się jednak infrastrukturę do ładowania samochodów elektrycznych, licząc na ich znaczący wzrost. W tej chwili jest 150 miejsc do ładowania, a w 2020 ma ich być 800.

Wśród obywateli Luksemburga przeważa trend, aby kupować samochody nowe. Oczywiście jest to związane z proporcjami zarobków do cen samochodów, ale i w porównaniu do cen tych samych modeli u dealerów w innych krajach, w tym nawet w Polsce. Przy porównaniach warto wziąć pod uwagę nie tylko bezwzględną cenę modelu, ale także dokładnie sprawdzić, co sprzedawca oferuje w standardzie, gdyż w Luksemburgu za podstawową cenę dostajemy często to, za co w innych krajach trzeba zapłacić ekstra.

Strony z ogłoszeniami o sprzedaży samochodów używanych:

Samochody używane można też nabyć w wielu salonach z nowymi autami.

 1. SALONY SAMOCHODOWE

Do dyspozycji jest szeroka gama dealerów samochodowych, zapewne każdy znajdzie coś dla siebie. W większości salonów do tej pory można było bez problemu wybrać się na jazdę próbną, bez zbędnych formalności i bez pracownika salonu.audi

W niektórych salonach można pozbyć się swojego starego samochodu, po cenie może niższej niż gdybyśmy starali się sami sprzedać, ale za to łatwiej i można tak to zorganizować, że w momencie otrzymania nowego zostawiamy stary.

Podajemy linki do dilerów najpopularniejszych marek samochodów w WKL (2019):

Na stronach dilerów można sprawdzić ceny.

Dealerzy samochodowi są podatni na pewne nasze naciski, lecz o obniżeniu ceny to raczej nie możemy marzyć, aczkolwiek uzyskanie dodatkowego wyposażenia w cenie oferowanej jest do wywalczenia. Salony samochodowe mogą zająć się wszystkimi formalnościami związanymi z rejestracją samochodu.

 1. CZAS OCZEKIWANIA NA NOWY SAMOCHÓD

Rzadko się zdarza kupno od ręki, choć jest jedna taka sytuacja – doroczny Autofestival. Odbywająca się na przełomie stycznia i lutego wielka wyprzedaż samochodów we wszystkich salonach, podczas której można kupić samochód sporo taniej, pod warunkiem że nie będziemy zbyt wybrzydzać i weźmiemy to, co jest akurat w salonie. O popularności tej formy kupna może świadczyć fakt, że 20% sprzedaży rocznej samochodów odbywa się właśnie w ramach Autofestivalu.

W innych przypadkach czeka się na sprowadzenie samochodu średnio 3 miesiące.

 1. KREDYTY

Kredyt dostaniemy w banku bez większych problemów, oczywiście pod warunkiem, że pracujemy i nasze zarobki wystarczą na jego spłatę.

Również bezpośrednio w salonach możemy kupić samochód na kredyt. Trochę się to różni w zależności od salonu, ale można nawet całą kwotę rozłożyć na raty.

 1. ZAKUP/SPRZEDAŻ SAMOCHODU UŻYWANEGO

Przy transakcji zakup/sprzedaż samochodu używanego, occasion autozarejestrowanego w Luksemburgu należy podpisać standardową umowę sprzedaży np. ze strony ACL. Sprzedający przekazuje kupującemu dowody rejestracyjne część I i II. Bez tych dwóch części nie można zarejestrować samochodu. Warto zrobić sobie ksero dokumentu kupującego/sprzedającego potwierdzającego nazwisko i adres zamieszkania. Tak na wypadek problemów.

Jeżeli sprzedający chce sobie zatrzymać tablice rejestracyjne, to nie możemy takim samochodem bez tablic jeździć. Tablice trzeba szybko wyrobić. O wyrabianiu tablic i rejestracji samochodu piszemy w osobnym rozdziale.

Po odbiór tablic udajemy się przed załatwieniem rejestracji samochodu, ponieważ to blisko siebie, po przeciwnych stronach ulicy (wejście od tylu budynku, przy sklepie Aldi). Zanim jednak udamy się do SNCT, to musimy jeszcze samochód ubezpieczyć.

U ubezpieczyciela zgłaszamy zakup samochodu i podajemy jego nowy numer rejestracyjny (zdobyty w SNCT) i od ręki dostajemy tymczasowy dowód ubezpieczenia, ważny 3 miesiące.

Z plikiem dokumentów (wymienionych poniżej) udajemy się do SNCT w Sandweiler

 • umowa kupna,
 • dowody rejestracyjne I i II,
 • ubezpieczenie,
 • w okienku przyjęć zakupujemy znaczek skarbowy za 50 € oraz otrzymujemy do wypełnienia formularz.

Grzecznie czekamy na przyjęcie przez urzędnika. Zazwyczaj wszystko przebiega sprawnie, jeżeli ostatnie badanie techniczne pojazdu jest aktualne. Jeżeli nie, to będziemy musieli takie badanie zrobić. Od urzędnika dostajemy tymczasową winietkę, a do domu przyjdzie faktura i później oryginalny dokument.

Po sprzedaży samochodu możemy odzyskać zapłacony, a nie wykorzystany podatek drogowy oraz ubezpieczenie. W przypadku podatku należy odesłać winietkę na podany na niej adres wraz z kopią umowy sprzedaży (nie jest konieczny dowód rejestracyjny). Ubezpieczenie odzyskujemy pisząc do ubezpieczyciela prośbę o anulowanie umowy i oczywiście też dołączamy umowę sprzedaży. W przypadku, gdy równocześnie kupujemy nowy samochód i chcemy go ubezpieczyć w tej samej agencji, to ubezpieczenie nie jest nam zwracane, tylko kwota nowego ubezpieczenia jest pomniejszona o kwotę do zwrotu.

 1. UBEZPIECZENIE

Stawki ubezpieczeniowe są w Luksemburgu dosyć wyrównane, choć zdarzają się „niezwykłe” oferty i okazje na to, żeby samochód ubezpieczyć ciut taniej. axaPrzed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej warto wspomnieć ubezpieczycielowi lub brokerowi o tym, że posiadamy zniżki (jeśli je naprawdę mamy) u polskiego lub jakiegokolwiek innego ubezpieczyciela. Dlaczego? Ano dlatego, że są one HONOROWANE przez lokalne towarzystwa ubezpieczeniowe. Aby takowe uzyskać, należy przedstawić stosowny dokument z Polski lub innego kraju z adnotacją o przysługującej nam zniżce. Czasem wystarczy dać do skserowania swoją obecną polisę, bez potrzeby uzyskiwania dokumentu z kraju pochodzenia. Znane są przypadki problemów oraz niechęci wydawania takiego dokumentu przez poprzedniego ubezpieczyciela – zwłaszcza z Polski – ale nie wolno się poddawać, bo taki dokument się nam po prostu należy i kropka.

lalux ubezpUWAGA!!! Jeśli auto w Polsce lub innym kraju, z którego pochodzimy, było zarejestrowane na kogoś, innego np. tatę, mamę, brata, a my byliśmy jego użytkownikiem, to zniżki są także honorowane. Warto się więc o taki dokument postarać, bo można naprawdę sporo zaoszczędzić. 

Bonus malus czyli najniższa możliwa do uzyskania zniżka to 55%.

Kolejna możliwością zaoszczędzenia może być ubezpieczenie w tym samym miejscu mieszkania i samochodu.

Trzy oferty ubezpieczycieli zaoferuje nam na życzenie strona assurances.lu.

Kilka dni przed odebraniem auta trzeba poinformować dealera, gdzie samochód będzie ubezpieczony. Trzeba także powiadomić agenta ubezpieczeniowego, u którego mamy zamiar ubezpieczyć auto, o dniu, w którym je odbieramy. W dniu odbioru będzie na nas czekała zielona karta, która jest wydawana na okres 3 miesięcy, podczas których załatwiamy resztę formalności związanych z ubezpieczeniem, czyli pokazujemy stosowne dokumenty o zniżkach, płacimy stawkę ubezpieczeniową itp. Co ciekawsze za tę 3-miesięczną kartę nie płacimy nic w momencie jej odbioru. Zapłacimy dopiero w momencie wyliczenia ostatecznej stawki ubezpieczenia na podstawie wartości samochodu, udowodnionych przez nas zniżek oraz formy i pakietu, jaki wybierzemy. Na te kalkulacje czasem przyjdzie nam poczekać miesiąc i dłużej, ale możemy spokojnie jeździć – choć jeszcze nie zapłaciliśmy ani grosza za ubezpieczenie, nasz samochód jest jak najbardziej przez ubezpieczyciela chroniony.foyer

Tips & Tricks:

1. Warto ubezpieczyć samochód w tej samej firmie ubezpieczeniowej, w której ubezpieczamy mieszkanie, ponieważ można liczyć na dodatkowe kilka procent zniżki.

2. Warto przemyśleć ubezpieczenie samochodu w firmie poleconej przez dealera. Dlaczego? Ponieważ samochód jest ubezpieczony wtedy na kwotę jego wartości rynkowej, a nie na kwotę, jaką zapłaciliśmy za niego. 

3. Warto zapytać ubezpieczyciela, czy polisa obejmuje wymianę samochodu na koszt ubezpieczyciela na egzemplarz fabrycznie nowy, w przypadku gdy nasz ulegnie trwałemu zniszczeniu lub kradzieży w pierwszym roku trwania polisy ubezpieczeniowej. Taka klauzula powoli staje się tu standardem. Oczywiście nie życzymy nikomu takiego nieszczęścia, ale jeśli już się stanie, to procedura powyższa często znacznie ułatwia życie i oddala obawy, że ubezpieczyciel wyliczy sobie, jak mało może nam wypłacić za niemal nowe w końcu auto. 

4. Warto czasem poprosić o rozłożenie sumy ubezpieczenia na raty. Można je spłacać miesięcznie, kwartalnie lub półrocznie. Oczywiście będzie to trochę drożej.

 1. REJESTRACJA

Wyrobienie tablic rejestracyjnych wymagane jest w przypadku:tablice rejstracyjne

 • zakupu samochodu nowego;

 • zakupu samochodu zarejestrowanego w innym kraju;

 • zakupu samochodu używanego zarejestrowanego w Luksemburgu, ale gdy sprzedający miał tablice spersonalizowane;

 • zakupu samochodu używanego zarejestrowanego w Luksemburgu, ale gdy tablice mają stary format (2 litery plus 3 cyfry lub 1 litera plus 4 cyfry);

 • przerejestrowania samochodu.

Tablice wyrabia się poprzez MyGuichet lub SNCA. Do SNCA, jeżeli wyrabiamy zwykły numer można zadzwonić 26626-400 i załatwić wszystko telefonicznie, a razie numeru specjalnego napisać maila na nplaques@snca.lu, podając niezbędne informacje: imię i nazwisko, adres, numer matricule osoby i numer rejestracyjny.

Obecnie w Luksemburgu wszystkie nowo rejestrowane samochody otrzymują z urzędu 2 litery i 4 cyfry. W przypadku numerów spersonalizowanych można sobie wybrać (o ile taki numer nie jest już zajęty) kombinację:

 • 5 cyfr,
 • 2 liter i 4 cyfr
 • 4 cyfry

Numer osobisty można wykupić nawet na 36 miesięcy przed rejestracją samochodu. Co więcej po sprzedaży samochodu (lub jego wyrejestrowaniu) wykupiony numer pozostaje zarezerwowany dla posiadacza do momentu rejestracji innego pojazdu, ale maks. przez 36 miesięcy. Jeżeli w tym okresie numer nie zostanie wykorzystany, to przepada.

Za rezerwację numeru nic się nie płaci, natomiast za rejestrację normalnego numeru opłata wynosi 50 €, a za numer spersonalizowany dodatkowo drugie 50 € (24 € w przypadku kolejnej rejestracji tego numeru).

W ciągu 20 dni nasze dane są wprowadzane do Krajowej Centralnej Bazy Danych. Na koniec tych 20 dni dostaniemy pocztą informacje oraz rachunek dotyczący tzw. opłaty drogowej (winietkę potwierdzającą opłacenie podatku należy okazywać na żądanie policji, więc dobrze jest ją mieć np. z dowodem rejestracyjnym), uprawniającej nas do poruszania się po drogach publicznych i autostradach na terenie Wielkiego Księstwa.

Każdy posiadacz pojazdu zarejestrowanego w Luksemburgu może tymczasowo wycofać swój pojazd z eksploatacji, bez względu na jego motywy. Można to zrobić np. z powodu odstawienia motocykla lub zabytkowego pojazdu w okresie zimowym, czy tymczasowej niezdolności do jego prowadzenia.

Formularz déclaration de mise hors circulation d’un véhicule wraz z I częścią dowodu rejestracyjnego (carte grise) należy wysłać listem poleconym na adres SNCA - BP 23 / L-5201 Sandweiler lub udać się osobiście do biura. Oczywiście, jak większość spraw urzędowych, załatwimy to też na guichet.public.lu.

W przypadku wyrejestrowania pojazdu można odzyskać opłaconą, a nie wykorzystaną część podatku drogowego. Wystarczy wysłać winietkę z dowodem wyrejestrowania i zwrot otrzymamy na podane konto.

W przypadku nowego pojazdu obowiązek wykonywania kontrolnego badania technicznego zawieszony jest na okres 3 lat. Później badania obowiązkowe są co rok. W praktyce pierwsze badanie wykonywane jest na zlecenie dealera tuż przed tym, zanim nasze nowe auto zostanie zarejestrowane, a my o jego przeprowadzeniu dowiadujemy się jedynie z certyfikatu homologacyjnego, jaki powinna zawierać dokumentacja wręczana nam przy odbiorze samochodu.

Po tych 3 latach otrzymamy informację ze stacji kontroli pojazdów, że nasze ostatnie badanie wygasa i musimy umówić się na kolejny przegląd. Wizytę umawiamy online, wybierając sobie dostępny dzień i godzinę. Dostępność terminów może być coraz mniejsza, im dłużej będziemy czekali, więc najlepiej to zrobić wcześniej. Jeżeli zrobimy przegląd np. 2 tygodnie przed terminem, to i tak nowy okres liczy się nam od daty wygaśnięcia starego przeglądu.

Koszt badania to 52 € (za zwykły samochód).

Do kontroli technicznej pojazdu używanego potrzebne są następujące dokumenty:

 • potwierdzenie poprzedniego badania,

 • dowód ubezpieczenia,

 • dowód rejestracyjny,

 • dowód opłacenia podatku (winietka).

Jeżeli nasz samochód ma jakieś usterki, to otrzymuje się spis usterek do naprawy i tymczasowe zaświadczenie o badaniu. Z tym zaświadczeniem możemy jeździć w celu naprawy samochodu i najpóźniej 28 dnia trzeba zgłosić się na ponowny przegląd, na którym zostanie sprawdzone, czy wszystko zostało naprawione.

Jeżeli usterka jest niewielka (typu żarówka lub wycieraczka do wymiany lub opony na granicy zjechania), to dostaje się tylko adnotację do dokumentu, ale należy usterkę usunąć do następnej wizyty lub oczywiście wcześniej, jeżeli jest to karane mandatem przez drogówkę.

Jeszcze do niedawna kontrola techniczna pojazdu przeprowadzana była tylko na 3 stacjach kontroli technicznej pojazdów, ale na szczęście pozwolona różnym „garages” przeprowadzać badania i dzięki temu mamy większy wybór.

Kontroli nie można wykonać w innym kraju.

Wszystkie informacje na temat kontroli technicznej znajdują się na Station de Sandweiler.

Rejestracja samochodu nowego zakupionego za granicą

Dokumenty wymagane w przypadku rejestracji nowego pojazdu, zarejestrowanego ostatnio w kraju Unii €pejskiej innym niż Luksemburg, którego rejestracja jest krótsza niż 6 miesięcy i/lub przebyta odległość jest mniejsza niż 6000 km:

 • wniosek o rejestrację (demande en obtention d’un certificat d’immatriculation);

 • znaczek skarbowy o wartości 50 € (timbre fiscal droit de chancellerie”);

 • faktura zakupu z danymi kupującego i sprzedającego, ceną i informacjami o samochodzie;

 • potwierdzenie zapłaty podatku VAT;

 • dowód ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wydany przez firmę ubezpieczeniową zatwierdzoną w Luksemburgu;

 • dokument odprawy celnej;

 • europejski certyfikat zgodności i zdjęcie tablicy rejestracyjnej pojazdu;

 • dowód tożsamości;

 • dowód rejestracyjny spoza Luksemburga, jeżeli taki jest.

Rejestracja samochodu używanego zakupionego za granicą

 • wniosek o rejestrację (demande en obtention d’un certificat d’immatriculation);

 • znaczek skarbowy o wartości 50 € (timbre fiscal droit de chancellerie”);

 • faktura zakupu z danymi kupującego i sprzedającego, ceną i informacjami o samochodzie;

 • dowód ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wydany przez firmę ubezpieczeniową zatwierdzoną w Luksemburgu;

 • dokument odprawy celnej;

 • europejski certyfikat zgodności (dla samochodów rejestrowanych po raz pierwszy po 2016 r.);

 • dowód tożsamości;

 • dowód rejestracyjny spoza Luksemburga;

 • ważne świadectwo kontroli technicznej, jeżeli pojazd przeszedł okresową kontrolę techniczną;.

Właściciel lub posiadacz pojazdu może upoważnić inną osobę na piśmie do podjęcia w jego imieniu rejestracji. Pełnomocnictwa udziela się na specjalnym formularzu („Mandat”).

Informacje o sprzedaży/kupna samochodu z lub za granicę jest wyjaśnione na stronie douanes.public.lu.

 1. PODATEK DROGOWY

Wraz z zakupem samochodu czeka nas zapłacenie podatku drogowego. Obowiązek opłaty drogowej mają wszyscy właściciele pojazdów zarejestrowanych w WKL oraz osoby, które przebywają tu powyżej 6 miesięcy.

Po rejestracji samochodu wezwanie do zapłaty dostaniemy do domu i należy tę opłatę uiścić, a następnie czekać na otrzymanie winietki. Operacja ta może trwać ok. 2 tygodni, więc przez ten czas należy jeździć z potwierdzeniem wpłaty, aby nie narazić się na nieprzyjemności w razie policyjnej kontroli. Winietka nie musi już być naklejana na szybę, ale musimy ją mieć w samochodzie.

Dla pojazdów zarejestrowanych przed 1 stycznia 2001 r. podatek jest obliczany na podstawie pojemności silnika. Dla pojazdów zarejestrowanych po 1 stycznia 2001 r. obliczenia zależą od emisji CO2 oraz stosowanego paliwa.

Na stronie ACL znajduje się kalkulator do wyliczenia podatku drogowego.

W samochodzie należy wozić i okazać na żądanie nastepujące dokumenty:

 • dowód ubezpieczenia,
 • winietkę (opłacony podatek drogowy),
 • certyfikat kontroli technicznej,
 • dowód rejestracyjny - część szara. Część żółtą trzymamy w domu.
 1. POMOC FINANSOWA PAŃSTWA DO ZAKUPU SAMOCHODÓW EKOLOGICZNYCH

W trosce o środowisko WKL dopłaca do samochodów ekologicznych. Oto wysokość premii przysługujących na konkretne pojazdy zakupione po 1 stycznia 2019 r.

 1. 5 000 EUR na samochody w 100% elektryczne lub napędzane ogniwem wodorowym.

 2. 2 500 EUR na samochody nowe hybrydowe (≤ 50 g CO2/km).

 3. 500 EUR na nowe elektryczne motocykle, motorowery i rowery elektryczne do 45 km/h - premia może pokryć 25% wartości pojazdu netto do maks. 500 €.

 4. 300 EUR na rowery i rowery elektryczne do 25 km/h - premia może pokryć 25% wartości pojazdu netto do maks. 300 €.

Aby ubiegać się o premię w trzech pierwszych przypadkach należy spełnić następujące warunki:

 • można ubiegać się po 7 miesiącach od pierwszej rejestracji,

 • do użytku prywatnego, wynajmu lub na leasing,

 • ubiegać się może zarówno osoba fizyczna jak i firma, 

 • osoba może mieszkać w Luksemburgu lub nie,

 • samochód musi być zarejestrowany po raz pierwszy po 1 stycznia 2019 i nie może być wcześniej rejestrowany zagranicą,

 • wniosek oraz dowód rejestracyjny pojazdu z certyfikatem zgodności pojazdu (COC) należy wysłać do Administracji Środowiska nie wcześniej niż 7 miesięcy po pierwszej rejestracji. W przypadku wszelkiego rodzaju motocykli potrzebna będzie jeszcze imienna faktura zawierająca typ pojazdu i cenę zakupu bez VAT.

W przypadku punktu czwartego:

 • pojazd może być wykorzystany tylko do użytku prywatnego,

 • tylko dla osób fizycznych mieszkających w Luksemburgu,

 • zakup po 1 stycznia 2019,

 • trzeba być właścicielem roweru (nie może on być wynajęty),

 • do wniosku należy dołączyć fakturę, która musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko wnioskodawcy; data zakupu; typ pojazdu, z napisem "rower w rozumieniu kodeksu drogowego" lub inny dowód, że jest to rower bez silnika pomocniczego, lub którego silnik pomocniczy nie działa powyżej 25 km / h; cena zakupu bez VAT.

Premii nie można łączyć z ulgami podatkowymi (mobilité durable). Można natomiast uzyskać premię na różne pojazdy np. samochód elektryczny i rower.

Szczegóły znajdują się na stronie Potrail transports.

 1. PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO

Z kodeksem ruchu drogowego można zapoznać się na stronie legilux.lu.ogr predkosci 30

KIEROWCY CIĘŻARÓWEK - informujemy, że w Luksemburgu obowiązuje zakaz tranzytu dla pojazdów o masie całkowitej pow. 7,5 t kierujących się do krajów sąsiednich (Francji, Niemiec, Belgii), jeżeli w tych krajach obowiązuje zakaz ruchu w/w pojazdów z powodu świąt. Przy wjeździe do Luksemburga kierowcy zazwyczaj nie napotkają żadnych przeszkód, ale w głębi kraju patrole policyjne karzą taki wjazd mandatami o wysokości kilkuset euro.

W dniu 1 kwietnia 2008 r. weszły w życie nowe regulacje w luksemburskim prawie o ruchu drogowym, które tu przytaczamy:

1) wszystkie pojazdy czterokołowe winny mieć na wszystkich kołach założone opony tego samego typu. Stosowanie ogumienia ze zróżnicowanym bieżnikiem (acz takim samym na oponach na tej samej osi) dopuszczone będzie jedynie w przypadku pojazdów wyposażonych w więcej niż dwie osi;pierwszenstwo prawa

2) dzieci poniżej trzeciego roku życia winny być przewożone w specjalnie do tego przeznaczonych fotelikach, posiadających ponadto stosowny atest. Co ważniejsze – nawet jeśli korzystamy z innego niż własny środek transportu (np. taksówka) zobowiązani jesteśmy do przestrzegania tego przepisu. Przepis ten nie obowiązuje jednak w przypadku jazdy autobusem. Natomiast dzieci pomiędzy 3 a 17 rokiem życia, mierzące poniżej 1,50 m wzrostu (od 1 listopada 2008 r. również poniżej 36 kg wagi) powinny być przewożone w siedzeniach specjalnie do tego przystosowanych. Przepis ten obowiązuje nie tylko w samochodach osobowych, ale także i dostawczych oraz ciężarowych. Nie wymaga się natomiast stosowania go w taksówkach, o ile dziecko siedzieć będzie z tyłu, zapięte w pas;

3) autobusy i pojazdy ciężarowe, których do tej pory obowiązywało na autostradzie podczas opadów ograniczenie prędkości do 75 km/h będą mogły od dziś rozwijać w takich warunkach prędkość do 90 km/h;

4) stosowany do tej pory nieobligatoryjnie zwyczaj włączania świateł awaryjnych przez kierowców dojeżdżających do korka czy blokady na drodze, staje się wg nowych przepisów obowiązkiem każdego uczestnika ruchu drogowego;

5) ponadto samochody poruszające się w korku w tunelu winny zachowywać dystans jeden od drugiego przynajmniej 5 metrów;

6) kierowcy skręcający w prawo na skrzyżowaniach, które przecina ścieżka dla rowerów mają obowiązek ustąpić pierwszeństwa rowerowi poruszającemu się po takiej ścieżce;

7) z kolei użytkownicy rowerów są zobowiązani poruszać się wyłącznie po ścieżce rowerowej, jeśli na danym odcinku drogi taka ścieżka została wydzielona za pomocą specjalnej linii oraz oznaczona znakiem D4. Jeśli linia oddzielająca ścieżkę rowerową od jezdni względnie chodnika jest przerywana, lub brak jest znaku D4, rowerzysta nie jest zobligowany do korzystania wyłącznie ze ścieżki dla rowerów;

8) wprowadzone zostają cztery nowe znaki drogowe. M.in. znak oznaczający dwukierunkową ścieżkę dla rowerów wytyczoną na jednokierunkowej jezdni, znak uprawniający do współdzielenia pasa dla autobusów przez rowerzystów oraz nowy znak informujący o zatoczce/pasie awaryjnym na autostradzie.

Ponadto przypominamy, iż obowiązkowym wyposażeniem każdego wielośladu jest trójkąt bezpieczeństwa i przynajmniej jedna kamizelka odblaskowa. Kamizelkę odblaskową musi nosić każda osoba opuszczająca pojazd poza terenem zabudowanym, jak też i pieszy znajdujący się na drodze publicznej poza terenem zabudowanym.

Obowiązkowe są opony zimowe, kiedy temperatura spada poniżej 7 stopni (okres rekomendowany przez policję - od października do Wielkanocy). Jeżeli napotkamy kontrolę w styczniu, a będzie temperatura wiosenna, to zapewne unikniemy mandatu, ponieważ dostosowaliśmy opony do warunków pogodowych. W innych przypadkach czeka nas mandat w wysokości 74 € i co gorsza unieruchomienie pojazdu.