Ambasada RP w Luksemburgu poszukuje osoby na stanowisko sekretarki-asystentki/sekretarza-asystenta kierownika placówki. Umowa na prawie luksemburskim, pełen etat (40 godzin tygodniowo).

Wynagrodzenie: płaca minimalna dla osoby wykwalifikowanej.

Adres i miejsce wykonywania obowiązków służbowych: Ambasada RP w Luksemburgu, 24 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luksemburg

Główny zakres obowiązków na stanowisku:

 • kompleksowa obsługa sekretariatu placówki: zapewnianie prawidłowego obiegu korespondencji w formie papierowej i elektronicznej, przedkładanie dokumentów do podpisu,
 • obsługa połączeń przychodzących itp.
 • obsługa spraw związanych w wykonywaniem obowiązków przez kierownika placówki i kierownika referatu ds. politycznych i ekonomicznych (zarządzanie kalendarzem, umawianie spotkań itp.)
 • aktualizacja baz danych
 • organizacja i obsługa techniczno-organizacyjna spotkań, narad
 • udział w organizacji wydarzeń z zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej oraz mających na celu zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego i pamięci historycznej w Wielkim Księstwie Luksemburga (przygotowywanie i wysyłanie zaproszeń, kontakt z organizacjami i instytucjami partnerskimi)
 • redagowanie pism, dokonywanie tłumaczeń
 • inne zadania, w zależności od potrzeb placówki.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenie wyższe
 • znajomość języka polskiego i francuskiego na poziomie C1 (biegłość językowa)
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważaniającego do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „poufne” lub w przypadku jego braku zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
  znajomość pakietu MS Office
 • dobra organizacja czasu pracy
 • umiejętność szybkiego uczenia się
 • umiejętność prowadzenia korespondencji biurowej/urzędowej w języku polskim i francuskim
 • systematyczność, dokładność oraz umiejętność pracy w zespole
 • dojrzałość oraz wysoka kultura osobista.
 • mile widziana znajomość angielskiego lub niemieckiego przynajmniej na poziomie B2.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny sporządzone w języku polskim
 • kwestionariusz osobowy MSZ wg załączonego wzoru sporządzony w języku polskim
 • oświadczenie kandydata o:
  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  niekaralności
  wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu (jeśli dotyczy)
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie stosownego doświadczenia (jeśli dotyczy)
 • kopia dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych (jeśli dotyczy).

Termin składania aplikacji:
Dokumenty proszę nadsyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres luksemburg.amb.sekretariat@msz.gov.pl do 15 stycznia 2023 r.

Oferty otrzymane po ww. terminie nie będą brane pod uwagę.

 Dodatkowe informacje:

 • dokumenty powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata
 • w aplikacji należy wskazać aktualny numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej
 • dokumenty załączone do aplikacji nie będą zwracane.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami w celu zaproszenia na sprawdzenie umiejętności z wybranych zagadnień oraz rozmowę kwalifikacyjną;

W stosunku do wybranych kandydatów Ogłaszający zastrzega sobie prawo do złożenia propozycji zatrudnienia na innym stanowisku niż wskazane w ogłoszeniu;

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do anulowania rekrutacji bez podania przyczyny.

Informacja na stronie Ambasady.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok