JE Piotr Wojtczak, Ambasador RP w Luksemburgu i Pani Agnieszka Bolecka, Dyrektor Instytutu Polskiego w Brukseli serdecznie zapraszają na panel dyskusyjny
„Ocalić od zapomnienia – miejsce zagłady KL Gusen w świadomości społecznej”. W dyskusji udział wezmą:
Prof. Guy Dockendorf, Luxemburg, Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Mauthausen;
Prof. Jan Rydel, Polska, Członek Międzynarodowej Rady Doradczej Mauthausen Memorial;
Pani Martha Gammer, Austria, Gusen Memorial Committee, założycielka i Członek Zarządu;
Profesor em. Jean-Paul Lehners, Uniwersytet w Luksemburgu, członek ECRI (Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji), Rada Europy, Strasburg
Spotkanie poprzedzone będzie projekcją filmu krótkometrażowego „545 dni. A potem całe życie. Film przeciw zapominaniu. Stanisław Zalewski i jego wieloletnia walka o godny pomnik byłego obozu koncentracyjnego Gusen”.

21.02.2023, wtorek
o godzinie 19:00
Neumünster Abbey, sala Roberta Kriepsa,
28, rue Münster, L-2160 Luksemburg
Dyskusja i projekcja odbędzie się w języku angielskim.

Panel jest ogólnie dostępny, ale udział należy zarejestrować pod adresem RSVPlux@msz.gov.pl


 H.E. Piotr Wojtczak Ambassador of the Republic of Poland in Luxemburg and Mrs Agnieszka Bolecka the Director of Polish Institute in Brussels
cordially invite to a panel discussion „To Save from Oblivion - Extermination Site KL Gusen in Public Awareness”
with the participation of:
Prof. Guy Dockendorf, Luxemburg, Chairman of the International Mauthausen Committee
Prof. Jan Rydel, Poland, Member of the International Advisory Board of Mauthausen Memorial
Mrs. Martha Gammer, Austria, Gusen Memorial Committee, Founder and Board Member
Professor em. Jean-Paul Lehners, University of Luxembourg, Member of ECRI (European Commission against Racism and Intolerance), Council of Europe, Strasbourg
preceded by screening of a short film
“545 days. And then a lifetime. A film against forgetting. Stanisław Zalewski and his long struggle for a dignified memorial to the former Gusen concentration camp”
to take place on Tuesday 21, 2023 at 19:00
at Neumünster Abbey, Robert Krieps Room, 28, rue Münster, L-2160 Luxembourg
Discussion and screening to be held in English
RSVP: RSVPlux@msz.gov.pl

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok