Ta informacja skierowana jest może nie tyle do Was, co do Waszych niepolskojęzycznych członków rodziny, jeśli takowych posiadacie, względnie kolegów z pracy, osób bliskich, które nie znają jęz. polskiego, a chciałyby się nauczyć. Stąd wielka prośba o rozpowszechnienie tego artykułu, w kręgu znanych Wam przyjaciół kultury i języka polskiego. Poniżej przedrukowujemy wersje polską tekstu, którą otrzymaliśmy za pośrednictwem Ambasady RP w Luksemburgu, ale pod tym adresem: https://nawa.gov.pl/en/the-polish-language/summer-courses-of-the-polish-language-and-culture  znajdziecie też wersję angielską, którą możecie podesłać zainteresowanym nauką jęz. polskiego w Polsce.

A oto tekst ogłoszenia:

Szanowni Państwo,

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje, że ogłoszony został nabór wniosków o udział w Programie Letnie kursy języka i kultury polskiej 2019. Celem Programu jest nauczanie i promocja języka polskiego i kultury polskiej za granicą poprzez umożliwienie zagranicznym studentom bezpłatnego udziału w kilkutygodniowych kursach wakacyjnych organizowanych w Polsce. Program kierowany jest do osób uczących się języka polskiego jako obcego, a także do tych, które dopiero planują rozpocząć naukę. Dzięki uczestnictwu w kursie obcokrajowcy mogą podnieść swoje kompetencje językowe, a także lepiej poznać Polskę i jej mieszkańców oraz spotkać innych studentów z całego świata, zainteresowanych językiem i kulturą polską.

 W tym roku po raz pierwszy zapraszamy do wzięcia udziału w naborze cudzoziemców-lektorów języka polskiego prowadzących lektoraty w zagranicznych ośrodkach akademickich, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje językowe i metodyczne.

O udział w Programie mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • nie mają polskiego obywatelstwa;
  • nie studiują w Polsce (w roku akademickim 2018/2019);
  • uczą się języka polskiego lub znają język angielski na poziomie min. B1;
  • są studentami zagranicznych uczelni lub lektorami języka polskiego pracującymi w zagranicznych ośrodkach akademickich.

Terminy kursów:

1-29 lipca, 8-29 lipca, 1-29 sierpnia, 9-30 sierpnia 2019

Dla lektorów przewidziany jest tylko jeden termin: 1-22 sierpnia 2019 r.

Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę uczestników z poszczególnych krajów, każda osoba spełniająca ww. kryteria może składać wniosek o udział w programie. Wnioski można składać do 18 marca 2019 r. do godz. 15.00, a o udziale wnioskodawcy w Letnich kursach decydować będzie miejsce na liście rankingowej wynikające z liczby uzyskanych punktów w trakcie oceny merytorycznej – zgodnie z kryteriami sformułowanymi w Regulaminie.

Szczegóły na stronie:

https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/letnie-kursy-jezyka-i-kultury-polskiej/ogloszenie

https://nawa.gov.pl/en/the-polish-language/summer-courses-of-the-polish-language-and-culture/about-the-programme

Bardzo liczymy na Państwa wsparcie w rozpropagowaniu wiadomości o naborze na tegoroczne Letnie kursy. Jesteśmy przekonani, że dzięki Państwa rozeznaniu oferta NAWA trafi do studentów zainteresowanych nauką języka polskiego (kontynuacją lub jej rozpoczęciem), ciekawych polskiej kultury i historii, chętnych do poznania naszego kraju.

Z uwagi na fakt, iż procedura wyboru wykonawców Letnich kursów języka i kultury polskiej 2019 jeszcze trwa, informacja o przydzieleniu studentów do konkretnych ośrodków akademickich zostanie przesłana im bezpośrednio (na podany w trakcie rejestracji adres e-mail), po złożeniu wniosków w systemie NAWA.

Liczymy na owocną współpracę przy organizacji Letnich kursów języka i kultury polskiej 2019.

Mariusz Czech
Pion Języka Polskiego
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40, 00-635 Warszawa
22 390 35 47

mariusz.czech@nawa.gov.pl

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok