Szkoła Polska, a właściwie – Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Luksemburgu ogłasza nabór uczniów do klas podstawowych oraz pierwszej klasy gimnazjum. Poniżej przedrukowujemy ogłoszenie, które otrzymaliśmy w tej sprawie od kierownika SPK.

SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY OGŁASZA NABÓR NOWYCH UCZNIÓW

NA ROK SZKOLNY 2015/2016.

(Dotyczy szczególnie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz chętnych do rozpoczęcia nauki na drugim etapie edukacyjnym tj. w gimnazjum, którego klasę pierwszą pragniemy uruchomić wraz z nowym rokiem szkolnym jeżeli będzie takie zapotrzebowanie.)

 

Wszystkich rodziców (lub opiekunów) zainteresowanych zapisem dziecka do naszej szkoły po raz pierwszy prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie szkoły oraz przesłanie kopii wymaganych dokumentów do dnia 31/05/2015 na adres: spkluksemburg@gmail.com

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • kserokopia polskiego paszportu, dowodu osobistego lub polskiego aktu urodzenia dziecka wraz z PESELEM, w przypadku braku polskich dokumentów można dokonać zapisu na podstawie paszportu dziecka, w tej sytuacji rodzice dziecka składają dodatkowe oświadczenie o polskim pochodzeniu dziecka
  • załączenie kopii świadectwa ukończenia poprzedniej klasy w Polsce, w szkole lokalnej, międzynarodowej lub przy innej placówce dyplomatycznej (nie dotyczy klas pierwszych szkoły podstawowej)
  • oświadczenie rodzica, że  w danym roku szkolnym dziecko realizuje obowiązek szkolny w lokalnej placówce oświatowej

 

Prosimy także o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o naszej placówce jakie zamieszczamy na stronie internetowej.

Rodziców dzieci aktualnie uczęszczających do naszej szkoły prosimy o wypełnienie deklaracji kontynuacji nauki jakie zostaną przekazane uczniom.

 

kierownik SPK
Paweł Filip

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok