Mieszkańcy stolicy mogą mieć wpływ na powstający właśnie budżet miasta na rok 2016. Społeczną dyskusję nad budżetem wprowadzono po raz pierwszy w roku 2013 po to, aby wysłuchać propozycji i opinii obywateli, ale przede wszystkim po to, aby uczynić proces kształtowania się budżetu bardziej przejrzystym.

Każdy kto chce wziąć udział w dyskusji musi się zarejestrować na stronie budget.vdl.lu - rejestracja będzie możliwa od 13 listopada od godziny 8.00. Jedynym warunkiem jest to, aby osoba była zameldowana na terenie miasta Luksemburga. Rejestrować mogą się również osoby niepełnoletnie.

Językiem forum będzie francuski, ale uczestnicy mogą pisać również po luksembursku, niemiecku lub angielsku. 13 listopada na stronie znajdzie się projekt budżetu, do którego powinny się odnosić pytania, uwagi, zastrzeżenia, propozycje i różne komentarze. Dyskusja obejmie wiele tematów: kulturę, dzieci i młodzież, środowisko, mieszkania, transport, politykę i administrację, kwestie społeczne, sport, pracę, bezpieczeństwo i inne.

Forum będzie działało do 11 grudnia, po czym uwzględniając uwagi mieszkańców i ewentualnie wprowadzając zmiany, budżet zostanie ostatecznie przyjęty na posiedzeniu rady gminy dnia 14 grudnia.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok