Zapadła decyzja o przekształceniu gruntów po zamkniętej hucie żelaza w Schifflange. Chodzi tu o łącznie 62 ha gruntów należących do koncernu ArcelorMittal, działek Schlassgoatr, jak i gruntów „Fonds du Rail” udostępnionych przez państwo.

Wszystkim ma się zająć firma Agora, której celem jest modernizacja nieużytków w sposób przynoszący korzyści społeczne, gospodarcze, ekologiczne i kulturalne, z jednoczesnym poszanowaniem własności prywatnej i ogólnych zasad zagospodarowania. Oczekuje się, że w ciągu 2 do 3 lat, firma przedstawi projekt zagospodarowania tych terenów uwzględniając takie inwestycje, jak budowa mieszkań, domów, biur i infrastruktury dla działalności usługowej, które będą komplementarne do istniejących struktur miejskich

Agora wykazała się już podczas rewitalizacji terenów, gdzie obecnie rozkwita Belval i liczy na sukces również w tym przypadku.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok