Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) podał dane o wysokości PKB na mieszkańca za 2016 rok. Dane te obliczone są dla 276 regionów Unii Europejskiej.

Większość krajów EU jest podzielonych na regiony (oprócz sześciu krajów - Estonia, Cypr, Litwa, Łotwa, Malta i Luksemburg, które tworzą jeden region jako kraj). Regionalny PKB na mieszkańca wahał się od 29% (Severozapaden w Bułgarii) do 611% (Inner London - West w Wielkiej Brytanii) średniej UE.

Z opublikowanych danych wynika, że Luksemburg w porównaniu do innych krajów ma najwyższy produkt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca w całej Unii Europejskiej. W 2016 r. kwota ta wyniosła 90 700 EUR i była o prawie 260% wyższa niż średnia UE wynosząca 29 200 EUR. Polska ze swoim PKB 11 100 EUR na osobę znajduje się pod koniec rankingu - mamy tyle samo co Chorwacja, a za nami jest jeszcze tylko Rumunia i Bułgaria. Z 16 regionów, na które została podzielona Polska tylko Mazowiecki przekroczył średnią UE (109%), a aż 5 nie przekroczyło 50%.

W raporcie zaznaczono, że w niektórych regionach (i na pewno zalicza się do nich Luksemburg) na wielkość PKB na mieszkańca mogą mieć istotny wpływ przepływy osób dojeżdżających do pracy. Napływ dojeżdżających do pracy w tych regionach powoduje wzrost produkcji do poziomu, którego nie byłaby w stanie osiągnąć samodzielnie zamieszkała populacja. Odwrotny efekt występuje w regionach z odpływami do pracy.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Po ew. rejestracji przetwarzamy również twoje dane.

Kliknięcie na "Zrozumiałem" lub dalsze używanie strony oznacza zgodę na te warunki: Czytaj więcej…

Zrozumiałem