Od dziś obowiązuje w Luksemburgu nowa ustawa „covidowa” znosząca wiele dotychczasowych ograniczeń, zakazów i nakazów związanych z pandemią, w tym – po raz pierwszy od roku – godzinę policyjną.

Jest to pierwsza ustawa od początku pandemii, którą luksemburski Parlament przyjął niemal jednogłośnie (nb. poprzednia – wprowadzająca pierwsze, dość „homeopatyczne” jeszcze poluzowania – przyjęta została zaledwie jednym głosem przewagi). Obecny akt prawny nie znosi co prawda jeszcze wszystkich ograniczeń, ale życie codzienne w znacznym stopniu wróci do normy, szczególnie dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 kompletną dawką szczepienia oraz tych, które przeszły zakażenie koronawirusem i nabyły odporność. Osoby te bowiem otrzymują certyfikat „covid-check”, pozwalający na wiele swobód. Certyfikat ten otrzymać mogą także osoby, które poddały się testowi PCR, zaś wynik tego testu okazał się negatywny. Certyfikat po takim teście ważny jest 72 godziny. Przedłuża się także – z 24 do 48 godzin ważność tzw. „szybkich testów”.

Certyfikat „covid-check” ma formę kodu QR. Kod taki widnieje na dokumentach, które zaszczepieni, ozdrowieńcy oraz testowani otrzymać mogą od odpowiednich służb sanitarnych. Kod ten powiązany jest ze specjalną aplikacją na urządzenia mobilne, który pobrać można pod tym adresem: https://covid19.public.lu/fr/covidcheck/app.html Aplikacja po zeskanowaniu kodu QR wyświetla komunikat o ważnym (na zielono) lub nieważnym (na czerwono) statusie certyfikatu covid-check danej osoby.

O tym, co wolno osobom z „zielonym” certyfikatem covid-check – poniżej, w tekście o obowiązujących od dziś nowych zasadach sanitarnych.

Zniesienie godziny policyjnej oznaczać będzie także powrót do Luksemburga nocnego życia. Lokale gastronomiczne i rozrywkowe będą znów mogły być otwarte do 1.00 w nocy; co więcej – właściciele lokali będą znów mogli zgłaszać wnioski o tzw. „nuits blanches” (czyli jednorazowe pozwolenie o przedłużenie godzin otwarcia lokalu do godz. 3.00). Tegoroczne luksemburskie Święto Narodowe będzie pierwszym od ponad roku dniem, w którym na terenie całego kraju ogłoszona będzie „nuit blanche”.

Ponadto zmiany dotyczyć będą ograniczeń co do limitów osób przebywających we wspólnej przestrzeni publicznej i prywatnej. I tak – w restauracjach, barach i innych lokalach sektora Horesca od dziś przy jednym stole usiąść będzie mogło do 10 osób o ile stół ten znajduje się na zewnątrz (tarasy, ogródki piwne etc.). W przypadku stolików wewnątrz lokali obowiązywać będzie nadal limit 4 osób na stolik, natomiast limit ten rozszerzony może zostać do 10 osób, o ile wszystkie te osoby potrafią wylegitymować się „zielonym” certyfikatem „covid-check”, względnie okażą na miejscu negatywny wynik tzw. „szybkiego testu”.

Od dziś dozwolone są imprezy gromadzące do 300 osób. Nadal obowiązywać będzie w przypadku takich imprez noszenie masek oraz zachowanie dystansu 2 m, natomiast zniesiony zostaje obowiązek zajmowania miejsc siedzących (takie ograniczenia lub – jak kto woli – poluzowania – obowiązywać mają także obecnie w kościołach, gdzie zniesiony zostaje obecnie także obowiązek zapisów na msze). I tu także – ograniczenie (maski, dystans) nie będzie dotyczyć osób, które mogą wykazać się „zielonym covid-checkiem”. Organizatorzy imprez masowych mogą także składać wnioski do Ministerstwa Zdrowia o jednorazowe pozwolenie na organizacje imprezy do 2000 osób; we wniosku będą musiały jednak przedstawić szczegółowy plan przestrzegania i kontroli ograniczeń sanitarnych podczas całej imprezy.

Zniesiony zostaje limit osób na m2 w sklepach i innych jednostkach handlu detalicznego, przy jednoczesnym utrzymaniu obowiązku noszenia na terenie tych sklepów masek i zachowywania dystansu od innych kupujących. W środkach transportu publicznego  nadal należy zachowywać dystans oraz nosić maski.

Utrzymana zostaje pomoc państwowa dla przedsiębiorstw i wnioski o dofinansowanie, w związku ze stratami poniesionymi w wyniku pandemii zgłaszać będzie można jeszcze do końca października; potem jednak programy pomocowe zostaną zniesione.

Do domu zaprosić teraz będziemy mogli max. 10 gości (dotychczas limit wynosił 4 osoby, nie licząc domowników). W takim przypadku nie będą obowiązywać żadne ograniczenia. Jeśli chcielibyśmy zorganizować prywatne party na więcej (max. 50) osób, to także będzie możliwe, ale w takim przypadku musimy pilnować, by goście nosili maski i zachowywali dystans. I tu znów – zwolnione z tych ograniczeń będą osoby legitymujące się „zielonym” certyfikatem „covid-check”.

W szkołach uczniowie nadal będą musieli nosić maski w klasach; jednak poza nimi nakaz ten nie będzie już obowiązywał.

Jedyny sektor życia publicznego, w którym obecna ustawa nie tylko nie wprowadza żadnych poluzowań, ale wręcz wnosi nowe nakazy, to sektor zdrowia i opieki zdrowotnej. Od dziś pracownicy tego sektora będą mieli 3 razy w tygodniu obowiązek wykonywania testu na obecność koronawirusa.

Osoby przybywające do Luksemburga drogą lotniczą, nadal będą musiały na lotnisku Findel pokazać dokument potwierdzający ich stan zdrowia. Może to być oczywiście certyfikat „covid-check”, może być dowolne inne zaświadczenie o tym, iż albo zostały zaszczepione, albo przeszły zakażenie COVID-19 i nabyły odporność (takie zaświadczenie ważne jest 6 miesięcy), może to być także negatywny test PCR (ważny do 72 godzin) względnie tzw. „szybki test antygenowy” (ważny 48 godzin). Jako, że obecnie wprowadzany w Luksemburgu certyfikat „covid-check” ma być częścią jednolitego systemu certyfikatów UE, w niedługim czasie to przede wszystkim ten certyfikat będzie wymagany od wszystkich obywateli UE pragnących podróżować do Luksemburga drogą lotniczą. Póki jednak ten system nie został wprowadzony powszechnie we wszystkich krajach UE, respektowane będą na lotnisku Findel także inne zaświadczenia wystawiane przez odpowiednie służby sanitarne poszczególnych krajów, w tym także zaświadczenia w formie papierowej. Należy także pamiętać, iż nadal (i co najmniej do połowy września br.) obowiązują ograniczenia czy wręcz zakazy w podróżowaniu z Luksemburga do niektórych krajów nienależących do UE oraz przylotu z tych krajów do Luksemburga. Lista ta zmieniana jest na bieżąco. Więcej na ten temat dowiedzieć się możecie pod tym adresem: https://covid19.public.lu/fr/voyageurs/visiter-luxembourg.html

Wprowadzone właśnie regulacje prawne obowiązywać będą do 15 lipca.

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok