Od 1 stycznia 2018 r. weszło w życie kilka zmian w luksemburskim prawie, które mogą mieć znaczenie dla wielu z nas. Oto przegląd najważniejszych z nich:

1. dopłaty mieszkaniowe (aides au logement) – dzięki złagodzeniu kryteriów więcej osób będzie mogło się o nie ubiegać. Aby kwalifikować się do dopłat, trzeba obecnie wydawać na czynsz co najmniej 25 % dochodów (dotychczas ten próg wynosił 33 %). Dodatkowo do dochodu nie są już wliczane zasiłki i inne świadczenia społeczne. Konieczne jest także wykazanie stałych dochodów tylko za trzy miesiące (a nie za sześć, jak do tej pory). Podniesiono też znacząco progi dochodu, poniżej których można wystąpić o dopłaty (2 500 euro dla osoby żyjącej w pojedynkę, 3 750 euro dla dwu- i 4 500 euro dla trzyosobowych gospodarstw domowych).

2. urlopy ojcowskie, macierzyńskie i z przyczyn rodzinnych

Urlop przysługujący ojcu z okazji narodzenia dziecka został przedłużony z 2 do 10 dni. Aby skorzystać z prawa do tego urlopu, przyszły tata musi zawiadomić pracodawcę co najmniej dwa miesiące przed planowaną datą porodu.

Z kolei wszystkim mamom przysługuje teraz 12-tygodniowy urlop macierzyński, niezależnie od sposobu karmienia dziecka (do tej pory matki niekarmiące piersią miały prawo tylko do 8 tygodni urlopu).

Rodzice wywalczyli jeszcze jedną korzystną zmianę: wydłużono urlopy na opiekę nad chorymi dziećmi. W miejsce dotychczasowych 2 dni rocznie rodzice mogą zostać z chorym dzieckiem w domu łącznie przez 12 dni w okresie od 0 do 4 lat i przez 18 dni od 4 do 13 roku życia dziecka. Na każde dziecko przysługuje osobna pula urlopu. Jeśli choruje dziecko powyżej 13 roku życia, rodzic może wziąć urlop w wymiarze 5 dni (do 18 roku życia), jednak tylko w razie hospitalizacji.

Wydłużył się także urlop w przypadku śmierci małoletniego dziecka (z 3 do 5 dni). Skrócono natomiast urlopy przysługujące z okazji ślubu (z 6 do 3 dni) i PACS (z 6 do 1 dnia).

3. opodatkowanie „frontaliersów”

Nierezydenci pozostający w związku małżeńskim będą mogli wybrać taką samą formę opodatkowania, jak małżonkowie mieszkający w Luksemburgu. Szczegółowe opcje zostały przedstawione w pismach rozesłanych w październiku ubiegłego roku. Zmiany nie dotyczą osób w związkach partnerskich (PACS).

W ciągu roku planowane są też zmiany innych ustaw, m.in. prawa wyborczego (w związku z wyborami parlamentarnymi wyznaczonymi na 14 października), przepisów o minimalnym dochodzie gwarantowanym i kodeksu karnego (wprowadzenie przestępstwa umyślnego narażenia na niebezpieczeństwo).

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Po ew. rejestracji przetwarzamy również twoje dane.

Kliknięcie na "Zrozumiałem" lub dalsze używanie strony oznacza zgodę na te warunki: Czytaj więcej…

Zrozumiałem