W sobotę 15 czerwca stowarzyszenie polska.lu uczestniczyło w warsztatach organizowanych przez grupę badawczą „Migration and Inclusive Societies” (MIS) pt. "Making connections - Imagining community and community spaces in "Luxembourg".

Do udziału zgłosiło się ok. 40 uczestników, wśród których byli przedstawiciele licznych stowarzyszeń poświęconych kulturze, m.in. z Włoch i Hiszpanii oraz kluby sportowe, jako miejsca ułatwiające integrację. Do dialogu przyłączyli się członkowie gminnej komisji konsultacyjnej ds. integracji (Commission consultative communale d'intégration), studenci oraz doktoranci, a nad przebiegiem dyskusji czuwali pracownicy naukowi Uniwersytetu w Belval.
Wśród działaczy stowarzyszeń polonijnych pojawił się również prof. Marek Rogalski, wieloletni wykładowca chemii na Uniwersytecie Lotaryńskim, animator kultury w Nancy  i w Rawie Mazowieckiej w ramach Fundacji im. dr. Edwarda Otto.
Spotkanie umożliwiło prezentację działalności polska.lu szerszemu międzynarodowemu gronu. Najwięcej uwagi podczas dyskusji poświecono różnorodności językowej Luksemburga i wynikającemu z niej zagrożeniu wykluczania społecznego tych mieszkańców, którzy nie władają jednym z trzech oficjalnych języków oraz angielskim. Członkowie gminnej komisji konsultacyjnej ds. integracji zaproponowali, by uczelnia organizując wydarzenia kierowane do szerokiej publiczności, starała się o zapewnienie tłumaczeń symultanicznych.
Mówiono również o potrzebie bardziej zintegrowanej współpracy pomiędzy luksemburskimi stowarzyszeniami oraz o utworzeniu wspólnego kalendarza wydarzeń. Otworzyłby on istniejące już propozycje kulturalne i sportowe na nowych odbiorców oraz dałby jasny wyraz bogactwu, jakim są rezydenci i temu jak bardzo ich aktywność społeczna wzbogaca ofertę kulturalną Luksemburga.
Warsztatom towarzyszyło zwiedzanie niepowtarzalnej architektury kampusu w Belval. W poddanych rewitalizacji i rozbudowie obiektach poprzemysłowych otwarto nowoczesną bibliotekę. Z czytelni roztacza się widok na polakierowane wielkie piece niegdysiejszych stalowni, a wnętrze zdobią fabryczne rusztowania, hydrauliczne klapy i drymby oraz zagadkowe mechanizmy, wśród których z przyjemnością odda się lekturze każdy mól książkowy.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok