Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie Luksemburga.

Szczegółowy regulamin konkursu znajdziecie pod tym adresem. Dokumenty należy nadsyłać do dnia 2.06.2020 r., do godz. 16.00 (czasu polskiego) na adres: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa (sekretariat), z dopiskiem: Konkurs: Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie Luksemburga, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu. Decyduje data wpływu oferty.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok