Nowy Regulamin korzystania z forum Polaków w Luksemburgu polska.lu

Wstęp

Forum polska.lu ukształtowało się jako platforma wymiany informacji, poglądów i doświadczeń Polaków zamieszkujących Wielkie Księstwo Luksemburga jak też Wielki Region. Pierwsze lata funkcjonowania forum pokazały, iż stali jego użytkownicy są w zdecydowanej większości ludźmi poważnymi, kulturalnymi, szanującymi innych oraz nastawionymi na konstruktywną dyskusję, pomoc i współpracę. Dzięki temu mogliśmy stworzyć platformę „przyjazną” dla jej użytkowników – nowoczesne forum, które, by dobrze funkcjonować, nie musi być administrowane żelazną rózgą i zaciśniętą pięścią.

 

Zasady ogólne zachowania się na forum

Oczekujemy od użytkowników naszego forum, iż będą szanować to wspólnie stworzone dobro, w szczególności zaś przestrzegać będą ogólnie znanych zasad Netykiety (vide: http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta). Liczymy także, iż wszelkie konflikty między użytkownikami wyjaśniane będą przede wszystkim bezpośrednio pomiędzy nimi (czy to na forum, czy poza nim), zaś my sami ingerować będziemy jedynie w przypadkach ekstremalnych i w sposób rażący naruszających zasady Netykiety, dobrego wychowania, przyzwoitości i tolerancji.

 

Polityka prywatności serwisu polska.lu

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest polska.lu a.s.b.l z siedzibą w 9, op Harent, 9171 Michelau, Luksemburg. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek regulaminu lub tak jak zostało to opisane w polityce prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 3. Na potrzeby lepszego odbioru polityki prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane w formularzu na rejestracyjnym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail i adres IP.
 1. Dane osobowe przetwarzane są:
 2. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 3. zgodnie z wdrożoną polityką prywatności,
 4. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
 5. W procesie identyfikacji, logowania w systemie.
 6. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
  • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie, jeśli używasz modułu:
  • Autostop, Polscy Usługodawcy, Oddam/Sprzedam
,
  • komunikacji na forum dyskusyjnym
.
 7. Informacje tworzone przez użytkowników są również generowane w kanałach RSS i są możliwe do udostępniania w aplikacjach osób trzecich, korzystających z tych źródeł informacji.
 8. Administracja serwisy opolska.lu zastrzega sobie możliwość wykorzystania adresów email użytkowników  dla celów własnych polska.lu, w szczególności do wysyłania korespondencji (zbiorowej lub indywidualnej) informującej o działaniach polska.lu.
 9. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: webadmin@polska.lu
 11. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 12. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 13. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 14. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 15. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 16. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna polska.lu używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. 
 4. Na naszej witrynie pliki cookies są również stosowane przez firmy trzecie takie jak Facebook i Google, które to pliki są niezbędne do funkcjonowania dostarczanuch przez nie usług, takich jak wyświetlanie map oraz używanie pluginów socjalnych.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies: „niezbędne”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik, wypełniając formularz, wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Zasady związane z reklamowaniem działalności zarobkowej na forum

Administracja forum nie akceptuje żadnych form reklamowania działalności zarobkowej na forum. Posty o charakterze reklamowym, zawierające treści reklamowe podpisy w profilach użytkowników lub odnośniki do stron www reklamujące ich działalność zarobkową a także wszelkie formy akwizycji na forum będą wychwytywane, usuwane, a ich autorzy, w sytuacji notorycznego powtarzania tego typu procederu będą blokowani, zaś w skrajnych przypadkach usuwani. Także umieszczane z dużą częstotliwością przez tego samego użytkownika posty nt. sprzedaży podobnego rodzaju asortymentu lub wykonywaniu tego samego rodzaju usług traktowane będą jako prowadzenie działalności handlowej lub reklamowanie własnej działalności na forum i podlegać będą w/w restrykcjom.

Dopuszczamy natomiast reklamowanie własnej działalności tak handlowej jak i usługowej prowadzonej przez Polaków zamieszkujących Luksemburg i Wielki Region na specjalnie dla tego celu przygotowanej przez nas platformie „Polscy Usługodawcy”. Zasady umieszczania tam swoich reklam opisane są na stronie tego modułu; chcemy przy tym wyraźnie zaznaczyć, iż ta forma reklamy dostępna jest WYŁĄCZNIE dla polskich przedsiębiorców mieszkających w Wielkim Księstwie bądź w Wielkim Regionie. Nie akceptujemy na platformie „Polscy Usługodawcy” wpisów reklamujących firmy, czy osoby prowadzące swoją działalność z Polski lub innych poza należącymi do Wielkiego Regionu krajów.

W każdym przypadku możliwa jest reklama płatna dowolnej działalności gospodarczej (w tym także prowadzonej z Polski) tak na forum jak i na portalu Polaków w Luksemburgu. W przypadku zainteresowania tego typu reklamą, prosimy o kontakt pod adresem: luxteam@polska.lu

 

Zasada niezależności administracji forum

polska.lu jest forum prywatnym, utrzymywanym dzięki środkom finansowym oraz pracy jego założycieli i osób poświęcających swój wolny czas na jego zarządzanie. Dlatego też administracja forum, gwarantując przestrzeganie zasad Netykiety, podkreśla jednocześnie, iż wszelkie decyzje w sprawach spornych podejmować będzie samodzielnie i niezależnie, nie stosując zasady precedensu. Administracja może, acz nie musi, z podjętych przez siebie decyzji czy działań tłumaczyć się użytkownikom, wobec których działania te zostały wdrożone.

 

Domyślna akceptacja regulaminu

Każdy nowy użytkownik rejestrując się na forum polska.lu, zaś już zarejestrowany – logując się na nim, akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać zasad powyższego regulaminu.

Użytkownicy już zarejestrowani, którzy nie akceptują powyższego, nowego regulaminu forum polska.lu, i w związku z tym życzą sobie być usunięci z bazy danych zarejestrowanych użytkowników polska.lu proszeni są o kontakt z Administracją (webadmin@polska.lu).

Regulamin ten wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

* administracja forum zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, zobowiązując się za każdym razem o zmianach tych informować wszystkich użytkowników portalu.