Koncert muzyki polskiej, czeskiej, słowackiej i węgierskiej

Na niezwykle ciekawy koncert zapraszamy 16 marca (czwartek) na godz. 19.00 do Centre Barble w Strassen. Z programem można by powiedzieć „wyszehradzkim” wystąpi młody, acz niezwykle utalentowany i wielokrotnie nagradzany polski pianista, Wojciech Waleczek.

W programie jego solowego recitalu znajdą się m.in. utwory Chopina, Smetany, Dvoraka, Liszta, Hummla i Cikkera. Artysta przyjeżdża na zaproszenie Ambasady RP w Luksemburgu a koncert współorganizowany jest przez polska.lu asbl. Bilety do nabycia w kasie bezpośrednio przed koncertem za jedyne 10 euro, a dla dzieci do lat 12 wstęp wolny! Nie przewidujemy możliwości wcześniejszej rezerwacji miejsc, ale też w pięknej i przestronnej sali Centre Barble pomieścicie się z całą pewnością wszyscy; przybywajcie zatem licznie, bo warto!

Wojciech Waleczek występował już przed kilkoma laty z sukcesem w Luksemburgu; stąd pomysł zaproszenia go ponownie w nasze strony do zaprezentowania swojego kunsztu wykonawczego. Więcej na temat artysty przeczytać możecie na jego stronie internetowej: http://waleczek.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=11

 

 

Pożegnanie p. Konsul Lidii Raciborskiej i powitanie nowej ekipy w Ambasadzie

W miniony czwartek (16 lutego) miało miejsce uroczyste pożegnanie p. Konsul Lidii Raciborskiej, która właśnie zakończyła swoją misję w Ambasadzie RP w Luksemburgu. Spotkanie odbyło się w niezwykle miłej atmosferze; w ciągu 6 lat służby p. Konsul wydarzyło się bardzo wiele, było więc o czym rozmawiać.

Podsumowania, podziękowania, ale i... powitania, bo na spotkaniu pojawiła się w komplecie nowa ekipa Ambasady RP w Luksemburgu – JE Ambasador Piotr Wojtczak oraz nowa p. Konsul – Pia Libicka-Regulska, którzy zostali przez odchodzącą p. Konsul przedstawieni. Tak p. Ambasador jak i p. Konsul wyrazili w swoich krótkich przemówieniach swoje uznanie dla luksemburskiej Polonii, którą uważają za niezwykle prężną, aktywną, a jednocześnie dobrze zorganizowaną i zintegrowaną. Obiecali wspierać nasze inicjatywy, więc czegóż moglibyśmy sobie więcej życzyć?

A oto kilka zdjęć z tego wydarzenia:

{gallery}Galeria/2017/Pozegnanie-Pani-Konsul{/gallery}

Wybory samorządowe w Luksemburgu – zagłosuj i Ty!

8 października br. odbędą się w Luksemburgu wybory samorządowe. Wg obecnego prawodawstwa w wyborach tych głosować mogą nie tylko rdzenni Luksemburczycy, ale wszyscy, którzy na terenie Wielkiego Księstwa mieszkają od co najmniej 5 lat. Dotyczy to zatem wielu z Was.

Jeśli zainteresowani jesteście udziałem w tegorocznych wyborach samorządowych, zachęcamy do zapoznania się ze specjalnie w tym celu przygotowaną broszurą (w jęz. polskim!) do pobrania pod tym adresem. W maju zostanie także zorganizowane spotkanie informacyjne na ten temat w Ambasadzie RP w Luksemburgu – o dokładnym jego terminie poinformujemy na naszych łamach, jak tylko znane będą szczegóły.

Pomoc finansowa państwa dla najuboższych

Luksemburg ma najwyższe minimalne wynagrodzenie biorąc pod uwagę państwa w Unii Europejskiej, a wynosi ono 1 999 EUR miesięcznie. Najniższe ma Bułgaria, tylko 235 EUR.

Unię Europejską można podzielić na 3 regiony, jeżeli chodzi o wysokość najniższych zarobków: wschodnią, z zarobkami niższymi niż 500 EUR, zachodnią i północną - wyższymi niż 1000 EUR i południową, gdzie te zarobki mieszczą się pomiędzy 500 a 1000 EUR. W większości krajów to minimalne wynagrodzenie jest ustalane urzędowo, oprócz Danii, Szwecji, Finlandii, Austrii, Włoch i Cypru.

W Luksemburgu istnieje jeszcze coś takiego, jak minimalny dochód gwarantowany RMG, który obowiązuje od 1986 roku, ale wkrótce zostanie zastąpiony przez REVIS ("revenu d'inclusion sociale"). Oprócz zmiany nazwy, nastąpi też kilka konkretnych zmian, mających na celu poprawę integracji społecznej i zwalczanie wszelkich nadużyć. REVIS będzie inaczej obliczany i podzielony na dwie części. Oznacza to, że w praktyce będą dwie dotacje:

 1. integrująca, o wysokości podstawowej 701,19 euro na osobę + 701,19 na rodzinę + 217,71 euro na każde dziecko (osoby samotne mają 282,07 euro na dziecko). REVIS będzie wyższy niż RMG dla osób samotnie wychowujących dzieci, np. osoba z dzieckiem dostanie 1684,45 euro, zamiast 1528,54. Dla pary z dwójką dzieci dodatek wzrośnie o 182 euro miesięcznie (z 2356 do 2538 euro).
 2. aktywacyjna, który ma zachęcić beneficjentów do szukania pracy. Osoby otrzymujące RMG mogły pracować tylko 10 godzin tygodniowo, bo w przeciwnym razie traciły prawo do zasiłku. W dopłacie REVIS uzyskiwane dochody będą brane pod uwagę, ale tak, żeby nie tracić go całkowicie.

Osoby, które starają się o dopłatę RMG/REVIS muszą mieć:

- minimum 25 lat (oprócz osób niepełnosprawnych lub wychowujących dziecko),

- adres zameldowania na terenie Wielkiego Księstwa,

- dochody niższe niż gwarantowane RMG,

- oraz muszą wykazać, że wykorzystały wszystkie inne środki do poprawy swojej sytuacji finansowej, w tym także zagranicą.

O dodatek nie można starać się przez pierwsze 3 miesiące pobytu w Luksemburgu.

Są też liczne przypadki, w których nieuzasadnione unikanie pracy skutkuje tym, że taki zasiłek nie zostanie przyznany, np. zwolnienie się z pracy bez powodu, wyrzucenie z pracy za jakieś uchybienia, nie skorzystanie z propozycji pracy oferowanej przez ADEM, czy ponad miesięczne aresztowanie.

Wnioski o RMG/REVIS można składać poprzez guichet.lu lub osobiście/listownie w gminie albo FNS i SNAS.

W trakcie rozpatrywanie wniosku można się spodziewać „wizji lokalnej” w miejscu zamieszkania. Na rozpatrzenie wniosku urząd ma 3 miesiące.

 

Procedura przyznawania obywatelstwa luksemburskiego

W czwartek, 9 lutego 2017 r., Parlament Luksemburski uchwalił nowe prawo dotyczące procedury uzyskania obywatelstwa. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.

Po dwóch latach dyskusji i przymiarek stwierdzono, że złagodzenie przepisów będzie służyło demokracji, bo z roku na rok spada odsetek populacji z prawem do głosowania w wyborach krajowych. W 2004 roku było to 62,5% osób w wieku uprawniającym do głosowania, a w 2015 tylko 54,9%. Dodajmy tu, że tego problemu nie ma już w wyborach lokalnych, w których mogą głosować osoby bez obywatelstwa luksemburskiego po 5 latach mieszkania w Luksemburgu.

Przyznawanie obywatelstwa luksemburskiego rozszerzone zostało o różne opcje, w których trzeba spełnić określone warunki. Generalnie dotyczą one: miejsca urodzenia, czasu i ciągłości pobytu na terenie Wielkiego Księstwa, obywatelstwa i miejsca urodzenia rodziców, lat nauki w systemie luksemburskim itp.

Oto kilka najważniejszych punktów tej ustawy (całość można przeczytać na stronie chd.lu):

 • obowiązkowy czas pobytu w Luksemburgu został zmniejszony z siedmiu do pięciu lat, w tym ostatni rok to musi być pobyt ciągły;
 • należy zdać egzamin językowy na poziomie A2 w wypowiedzi ustnej i B1 w rozumieniu. Jednak niska ocena wypowiedzi ustnej może być zrekompensowana wyższym wynikiem w rozumieniu;
 • obowiązkowy jest kurs 24-godzinny zaznajamiający z „życiem w Luksemburgu”, albo ekwiwalent takiego kursu;
 • dzieci urodzone w Luksemburgu z rodziców bez obywatelstwa luksemburskiego otrzymują obywatelstwo z urzędu w wieku 18 lat, albo w momencie ukończenia 12 lat (wtedy wniosek składają rodzice), pod warunkiem, że mieszkały w Luksemburgu przez co najmniej pięć kolejnych lat.  Dodatkowo, jeden z rodziców musi mieszkać w Luksemburgu przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy bezpośrednio przed urodzeniem dziecka;
 • dzieci, które wyemigrowały do Luksemburga, a których rodzice nie mają obywatelstwa luksemburskiego mogą ubiegać się o obywatelstwo w wieku 18 lat pod warunkiem, że mieszkały w Luksemburgu w ciągu pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku, a jeden z rodziców mieszkał w Luksemburgu minimum jeden roku bezpośrednio przed urodzeniem dziecka. W odróżnieniu od dzieci urodzonych w Luksemburgu te muszą zdać egzamin językowy i z „życia w Luksemburgu”;
 • dzieci, których jedno z rodziców było urodzone w Luksemburgu (nie musi mieć obywatelstwa luksemburskiego), otrzymują obywatelstwo automatycznie;
 • osoby mieszkające w kraju ponad 20 lat muszą skończyć 24-godzinny kurs, ale nie są jednak zobowiązani do zdawania egzaminu;
 • osoba, która poślubi Luksemburczyka może dostać obywatelstwo pod warunkiem, że partner mieszka w Luksemburgu lub para jest małżeństwem od co najmniej trzech lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku. Wnioskodawcy muszą jeszcze zdać egzamin językowy i uczestniczyć w kursie;
 • obywatelstwo można też otrzymać po wstąpieniu do służby wojskowej;
 • nawet jeżeli kandydat spełnia wszystkie wymagania, to wniosek zostanie odrzucony jeżeli dana osoba była karana - wystarczy już wyrok więzienia w zawieszeniu na dwa lata lub kara pozbawienia wolności do jednego roku.

Kurs przybliżający życie w Luksemburgu „Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg“ składa się z 3 części:

 • 6 godzin z praw podstawowych obywateli;
 • 12 godzin z instytucji państwowych i lokalnych;
 • 6 godzin z historii Wielkiego Księstwa oraz integracji europejskiej.

Kurs i egzamin jest darmowy.

Procedura przyznawania obywatelstwa ma być uproszczona i przyspieszona, a kryteria mają być takie same na całym terytorium Luksemburga. Przed urzędnikiem stanu cywilnego odpowiedniego do miejsca zamieszkania składa się oświadczenie. Urzędnik sprawdza przedstawione dokumenty oraz umiejętności językowe. Gdy wszystkie warunki prawne zostaną spełnione urzędnik i osoba ubiegająca się o obywatelstwo podpisują deklarację opcji. W tym momencie rejestrujący uzyskuje obywatelstwo.

Jednak Ministerstwo Sprawiedliwości będzie miało prawo sprawdzić prawdziwość dokumentów i w razie jakiś błędów lub pominięć, nakazać korektę deklaracji. Urzędnik otrzyma polecenie zweryfikowania danych, a w razie wykrycia, że dana osoba uzyskała obywatelstwo na podstawie fałszywych oświadczeń, ukrywania faktów lub nadużyć, Ministerstwo anuluje deklarację, a dana osoba nie będzie mogła starać się o obywatelstwo przez okres następnych 20 lat.

Spotkanie z Jackiem Małeckim w ramach Salonu Książki

Rej Club serdecznie zaprasza

 

na stoisko polskiej książki

 

w ramach Salonu Książki na Festiwalu Migracji

który mięć będzie miejsce w halach Luxexpo na Kirchbergu)

w sobotę 4 marca i niedzielę 5 marca 2016

w godz. 12.00–19.00

 

Na stoisku polskim znaleźć będzie można nowości wydawnicze, literaturę dla dzieci, książki polskich autorów w tłumaczeniu na j.francuski i niemiecki, wiele dobrych książek z przeceną o 30 i 50%, a także antykwariat (dochód ze sprzedaży przeznaczony na Bazar International).


 

Ponadto Rej Club organizuje w trakcie Salonu Książki

 

spotkanie z pisarzem i tłumaczem

Jakubem Małeckim

 

autorem m.in. „Dygotu” i "Śladów", laureatem nagrody J.Żuławskiego (2016)

 

które odbędzie się

w sobotę 4 marca o godz.18.30

(Luxexpo, sala nr 2 na parterze)

 


 

Jakub Małecki, ur. w 1982 roku - pisarz, tłumacz z j.angielskiego.

W marcu 2007 roku zadebiutował opowiadaniem „Dłonie”. Opowiadanie "Za godzinę powinna tu być" ze zbioru "Zaksięgowani" zostało nominowane do nagrody im. Janusza A. Zajdla za rok 2009. W roku 2012 Małecki otrzymał nagrodę Śląkfa w kategorii Twórca Roku, a za powieść „Dżozef” uzyskał nominację do Nagrody im. Janusza A. Zajdla. Za przekład książki „Listy niezapomniane” na język polski zdobył Nagrodę Literacką Miesięcznika „Książki”. Za powieść „Dygot” nominowany był do Nagrody Literackiej Europy Środkowej Angelus i Poznańskiej Nagrody Literackiej oraz został laureatem Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego (Złote Wyróżnienie).

NASI USŁUGODAWCY

Studio Tatuażu

Zapraszam do studia tatuażu z polskim tatuatorem :)  Link do prac podaję linijkę niżej, zapraszamy serdecznie  https://www.facebook.com/emilianprzeracki/photos_all  

Zaloguj Zarejestruj
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

POGODA

Breezy

6°C

Luxembourg

Breezy

Wilgotność: 87%

Wiatr: 40.23 km/h

 • 23 Lut 2017

  Przelotne opady 7°C 5°C

 • 24 Lut 2017

  Przelotne opady 6°C 1°C

Pochmurno

7°C

Warszawa

Pochmurno

Wilgotność: 68%

Wiatr: 35.40 km/h

 • 23 Lut 2017

  Rain 8°C 2°C

 • 24 Lut 2017

  Rain And Snow 8°C -1°C

WASZE KOMENTARZE NA PORTALU

No dobra, jeszcze jeden komentarz, ale dopiero teraz zauważyłem dyskusję, Mawi ma świętą rację, tam ...
No dobra, już naprawdę ostatni komentarz, ciągle czekam na likwidację konta, czy 'pani z okienka' zo...
... i calkiem slusznie, ze na to Danusiu zwrocilas uwage! To jest pozyczka, a nie dotacja, popularni...
Xtheo7, moje sformułowanie o biedzie jest może niefortunne, ale chciałam zwrócić uwagę na to, że trz...
Obawiam sie, ze sekretarki w instytucjach UE na podstawowej pensji wg nowych (czyli tych dzialajacyc...
albo kumulacja roczna, ale wtedy, 6000 eur na rok, to jest ponizej progu skrajnego ubostwa, chyba.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem