qr code pol lux

App Store Badge US UK google play badge

W rocznicę Powstania Warszawskiego zapraszamy do Ancien Cinema

Festiwal Kultury Polskiej, który trwa cały czas w Luksemburgu, zaprasza serdecznie 1 sierpnia, a więc w rocznicę Powstania Warszawskiego na projekcję filmu „Miasto44”.

Film pokażemy o godz. 20.00 na ekranie Starego Kina (Ancien Cinema) w Vianden przy 23 Grand Rue. Wstęp wolny. Więcej szczegółów pod tymi adresami:

http://anciencinema.lu/events/warsaw-44

http://festival-polonais.lu/2018/pl/138-miasto-44-01-08-20h00

http://festival-polonais.lu/2018/pl/60-film-review-23-05-12-12-pl

Bądźcie z nami tego dnia w Vianden. Pokażmy, że pamiętamy.

Uroczyste wręczenie nagród konkursu „Plakat na Niepodległość”

O samym konkursie z pewnością czytaliście na polska.lu i oczywiście na stronie Festiwalu Kultury Polskiej (http://festival-polonais.lu/2018/pl/55-poster-competition-30-06-4-08-pl). Cieszył się niezwykłą popularnością – 93 artystów z całego świata nadesłało w sumie 179 prac. Międzynarodowe jury miało więc sporo pracy i niełatwe zadanie, by wyłonić zwycięzców.

Tymczasem mamy już nie tylko ogłoszenie wyników, ale – uwaga! – także sposobność do obejrzenia nagrodzonych i wyróżnionych prac, gdyż w sobotę, 4 sierpnia o godz. 19.00 w Ancien Cinema w Vianden odbędzie się uroczystość wręczenia nagród a jednocześnie wernisaż wystawy nagrodzonych prac. Więcej szczegółów na stronie Ancien Cinema pod adresem http://anciencinema.lu/events/poster-independence-2 oraz na stronie internetowej Festiwalu Kultury Polskiej w Luksemburgu jak też i na festiwalowym FB oraz FB Ancien Cinema.

Nagrodzone plakaty oglądać będzie można w Ancien Cinema do niedzieli do 9 września do godz. 19.00.

Nowe zasady ochrony danych osobowych na polska.lu w czasach RODO

Co to jest RODO? To Rozporządzenie Parlamentu i Rady UE w sprawie ochrony danych osobowych, które wchodzi w życie z dniem jutrzejszym (tj. 25 maja br.). Vide: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR. Zobowiązuje ono podmioty gromadzące dane osobowe swoich klientów, odbiorców usług, abonentów etc. do dostosowania regulaminów w zakresie ochrony danych osobowych do nowych zasad, które reguluje to właśnie rozporządzenie. Oto nasza odpowiedź na nową rzeczywistość – czyli dokument zwany „Polityką prywatności serwisu polska.lu”, którą niniejszym podajemy do Waszej wiadomości. Od tej pory każdy, kto posiada konto na polska.lu, ale nie akceptuje poniższych zasad dot. ochrony prywatności danych osobowych, może zwrócić się do administracji portalu/forum polska.lu z prośbą o usunięcie wskazanych przez niego danych osobowych zapisanych w naszej bazie danych, względnie o usuniecie swojego konta oraz wszelkich związanych z nim danych z naszej bazy danych. Przypominamy także, iż każdy, kto posiada konto na polska.lu może także samodzielnie nim zarządzać, zmieniając zapisane w nim dane, może także samodzielnie usunąć swoje konto, jeśli taka jest jego wola. A teraz do rzeczy:

Polityka prywatności serwisu polska.lu

§1 Postanowienia Ogólne

 

 1. Administratorem danych jest polska.lu a.s.b.l z siedzibą w 9, op Harent, 9171 Michelau, Luksemburg. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek regulaminu lub tak jak zostało to opisane w polityce prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 3. Na potrzeby lepszego odbioru polityki prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane w formularzu na rejestracyjnym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

§2. Administrator Danych

 

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail i adres IP.

 

 1. Dane osobowe przetwarzane są:
 2. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 3. zgodnie z wdrożoną polityką prywatności,
 4. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
 5. W procesie identyfikacji, logowania w systemie.
 6. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
  • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie, jeśli używasz modułu:
  • Autostop, Polscy Usługodawcy, Oddam/Sprzedam
,
  • komunikacji na forum dyskusyjnym
.
 7. Informacje tworzone przez użytkowników są również generowane w kanałach RSS i są możliwe do udostępniania w aplikacjach osób trzecich, korzystających z tych źródeł informacji.
 8. Administracja serwisy opolska.lu zastrzega sobie możliwość wykorzystania adresów email użytkowników  dla celów własnych polska.lu, w szczególności do wysyłania korespondencji (zbiorowej lub indywidualnej) informującej o działaniach polska.lu.
 9. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: webadmin@polska.lu
 11. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 12. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 13. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 14. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 15. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 16. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

 

§3. Pliki cookies

 

 1. Witryna polska.lu używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. 
 4. Na naszej witrynie pliki cookies są również stosowane przez firmy trzecie takie jak Facebook i Google, które to pliki są niezbędne do funkcjonowania dostarczanuch przez nie usług, takich jak wyświetlanie map oraz używanie pluginów socjalnych.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies: „niezbędne”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik, wypełniając formularz, wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Polsko-Luksemburskie informacje w smartfonie

Od dziś możecie mieć (prawie) wszystkie informacje na temat wydarzeń związanych z kulturą polską w Luksemburgu oraz w ogólności – z działalnością polskich stowarzyszeń w Luksemburgu (a więc nie tylko polska.lu ale polki.lu i wiele innych) w swoim urządzeniu mobilnym.

Pod naszym patronatem oraz przy współudziale polki.lu i rodzice.lu powstała aplikacja, która te informacje zbiera i prezentuje.

Znajdziecie tam przede wszystkim kalendarz ze wszystkimi wydarzeniami kulturalnymi oraz artykuły z naszych portali. Nie zabraknie najnowszych ogłoszeń naszej Ambasady. Pod ręką będziecie mieli ogłoszenia naszego autostopu oraz informacje z forum dyskusyjnego.

Jak zainstalować aplikacje? To proste. W sklepie z aplikacjami waszego system poszukajcie „Info Polska-Luxembourg” lub zeskanujcie kod:

qr code pol lux

czy też będąc w przeglądarce waszego urządzenia kliknijcie tu: Info Polska-Luxemburg

 

Zapraszamy do korzystania i ew. przesyłania uwag.

Aplikacja jest otwarta również dla innych polskich organizacji - wystarczy skontaktować się z autorem.

A na koniec wielkie podziękowania dla pana Patryka Michno za czas i energię poświęconą na przygotowanie aplikacji.

 

Nowy termin wystawy fotograficznej w ramach Festiwalu Kultury Polskiej

Uprzejmie zawiadamiamy, iż wystawa fotograficzna „Piękny Luksemburg w obiektywie uczestników warsztatów fotograficznych Festiwalu Kultury Polskiej oraz członków klubu CIEL”, która miała się odbyć w ramach Festiwalu Kultury Polskiej w dniach 15 lipca – 15 sierpnia, z przyczyn niezależnych od organizatorów przeniesiona musiała zostać na termin późniejszy.

Wystawa odbędzie się w dniach 23 września – 19 października (wernisaż – w niedzielę, 23 września o godz. 15.00) na Zamku w Bourscheid. Więcej szczegółów na ten temat – już wkrótce na stronie internetowej Festiwalu Kultury Polskiej pod adresem: http://festival-polonais.lu/2018/pl/83-piekny-luksemburg

 

NASI USŁUGODAWCY

Kompleksowe przeprowadzki/sprzątanie

Oferujemy kompleksowe przeprowadzi na terenie Luksemburga (sprzątanie nowego i starego mieszkania, transport, wniesienie do nowego mieszkania,  pomoc w rozstawianiu) oraz czyszczenie/sprzątanie mieszkań ze wszystkich przedmiotów znajdujących się wewnątrzą wraz z wywozem.

Zaloguj Zarejestruj
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

POGODA

Przewaga chmur

23°C

Luxembourg

Przewaga chmur

Wilgotność: 58%

Wiatr: 17.70 km/h

 • 17 Sie 2018

  Przelotne deszcze 24°C 16°C

 • 18 Sie 2018

  Przeważnie słonecznie 23°C 13°C

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Po ew. rejestracji przetwarzamy również twoje dane.

Kliknięcie na "Zrozumiałem" lub dalsze używanie strony oznacza zgodę na te warunki: Czytaj więcej…

Zrozumiałem