NASZE PUBLIKACJE

Featured

Koncert i potańcówka z Adamem Strugiem

Adres

Salle des fêtes 
1, rue d’Ernster
L-6183 Gonderange

Data

18 listopada 2023

Cena Biletu

25 EUR normalny / 15 EUR ulgowy

Do rozpoczęcia imprezy pozostało

Opis

Wszystkich miłośników muzyki i tańca zapraszamy na koncert polskiego instrumentalisty, śpiewaka, autora piosenek, poety i producenta muzycznego Adama Struga. Wykonawca gościł już w Luksemburgu, ale kto nie widział, nie słyszał i nie pohulał na wcześniejszych koncertach, będzie miał wkrótce okazję nadrobić zaległości.

Na imprezę zapraszamy wszystkich, bez względu na wiek, gust muzyczny czy narodowość.

Po koncercie planowana jest potańcówka w klimacie muzyki tradycyjnej.

Na głodnych i spragnionych czekać będą polskie przekąski oraz napoje.

Bilety można zakupić online lub rezerwować mailowo: kontakt@polska.lu

Cena biletu zawiera „barowy starter”, dodatkowe przekąski i napoje płatne osobno.

Liczba miejsc ograniczona.

Poniżej znajduje się opis zespołu i tematyki koncertu.

Do zobaczenia :-)

KONCERT PIEŚNI POLSKICH

ADAM STRUG I MONODIA POLSKA (45 min.)

W programie usłyszymy pieśni polskie od średniowiecza po wiek XIX. Śpiewaczy idiom polski wyraża się w monodii, czyli śpiewie jednogłosowym a capella lub z towarzyszenim instrumentów z epoki. Rozróżniamy w nim trzy warstwy repertuarowe: kościelną, szlachecką i gminną. Owe muzyczne wyrazy się przenikają, co Adam Strug i towarzyszący mu śpiewacy prezentują  ze znawstwem, miłością i swadą. Wykonawcom zależy na przełamaniu formuły koncertowej - do wspólnego śpiewania zaproszą zgromadzonych. Całość okraszona będzie opowieścią Adama Struga o dawnym, polskim - religijnym i świeckim - obyczaju śpiewaczym.

Monodia Polska w składzie: Mateusz Kowalski, Szczepan Pospieszalski, Tomek Stawiecki, Adam Strug, Hipolit Woźniak /lira korbowa/, Henryk Mazur, Tymoteusz Woźniak.


POTAŃCÓWKA POLSKA

ADAM STRUG & COMPANY (60 min.)

Piosenki Adama Struga to liryczny repertuar taneczny. Stylistyka - od minimalizmu, przez autorski folklor miejski Warszawy, po inspiracje muzyką bliskowschodnią. W warstwie literackiej odnajdujemy tam wiersze najwybitniejszych poetów polskich, żydowskich piszących po polsku, oraz teksty Struga. Muzykom zależy na przełamywaniu formuły koncertowej, dlatego zapraszają publiczność do tańca i wspólnego śpiewania. Przy muzyce Adama bawią się starzy i młodzi, publiczność inteligencka i ta mniej wymagająca. Poza piosenkami usłyszymy utwory instrumentalne, w których pobrzmiewają echa przedwojennej, repertuarowej symbiozy kapel polskich i żydowskich.

Kompania w składzie: Adam Strug /akordeon, śpiew/, Szczepan Pospieszalski  /trąbka/, Tomek Stawiecki /klarnet/, Hipolit Woźniak /kontrabas/, Mateusz Kowalski /bęben/.


Adam Strug - śpiewak i instrumentalista, autor piosenek, kompozytor muzyki teatralnej i filmowej, kurator i producent muzyczny, reżyser i scenarzysta filmów dokumentalnych, dziennikarz radiowy i telewizyjny, popularyzator muzyki tradycyjnej.

Monodia Polska - zespół śpiewaczy praktykujący pieśni przekazywane w tradycji ustnej, w wariantach melodycznych zebranych przez Adama Struga w wioskach drobnoszlacheckich i kurpiowskich w Łomżyńskiem. Zespół posługuje się skalami wcześniejszymi, niż powszechnie dziś używana skala dur-moll, zachowując dawny styl, emisję i maniery wykonawcze.

------------------------------
FR

CONCERT DE CHANSONS POLONAISES ADAM STRUG ET MONODIA POLSKA

Le programme présentera des chansons polonaises du Moyen Âge au XIXe siècle. Une caractéristique unique de ces chansons c’est la monodie, c'est-à-dire le chant d'une seule voix a cappella ou accompagné d'instruments d'époque. On distingue trois couches de répertoire : ecclésiastique, de la noblesse et paysanne. Ces expressions musicales s'interpénètrent les unes les autres, qu'Adam Strug et les chanteurs qui l'accompagnent présentent avec savoir-faire, amour et éloquence. Les interprètes veulent briser la formule du concert : ils inviteront le public à chanter ensemble. Le tout sera enrichi de l'histoire racontée par Adam Strug sur l'ancienne coutume polonaise - religieuse et laïque - du chant.

Monodia Polska composé de : Mateusz Kowalski, Szczepan Pospieszalski, Tomek Stawiecki, Adam Strug, Hipolit Woźniak /vielle/, Henryk Mazur, Tymoteusz Woźniak.


-----------------------------

DANSE POLONAISE

ADAM STRUG & COMPAGNIE

Les chansons d'Adam Strug sont un répertoire lyrique et de danse. La stylistique, c’est du minimalisme, en passant par le folklore urbain originaire de Varsovie, jusqu'aux inspirations de la musique du Moyen-Orient. Sur le plan littéraire, nous y trouvons des poèmes des poètes polonais et juifs les plus remarquables écrivant en polonais, ainsi que des textes de Strug. Les musiciens veulent casser la formule du concert et invitent donc le public à danser et à chanter ensemble. Jeunes et vieux, les publics plus et moins exigeants apprécient la musique d'Adam. En plus des chansons, nous entendrons des pièces instrumentales dans lesquelles on retrouve des échos de la symbiose du répertoire d'avant-guerre des ensembles polonais et juifs.
Le groupe est composé d'Adam Strug /accordéon, chant/. Szczepan Pospieszalski /trompette/, Tomek Stawiecki /clarinette/, Hipolit Woźniak /contrebasse/, Mateusz Kowalski /batterie/.

---------------------
Adam Strug - chanteur et instrumentiste, auteur-compositeur, compositeur de musique de théâtre et de film, conservateur et producteur de musique, réalisateur et scénariste de films documentaires, journaliste de radio et de télévision, vulgarisateur de musique traditionnelle.

 
Monodia Polska - un groupe de chant pratiquant des chants transmis par la tradition orale, dans des variantes mélodiques recueillies par Adam Strug dans les villages de la petite noblesse et de la communauté de Kurpie dans la région de Łomża. L'ensemble utilise des gammes antérieures à la gamme majeure-mineure couramment utilisée aujourd'hui, préservant l’ancien style, émission et manières de d'interprétation.

Zdjęcia: Mikołaj Rutkowski

Organizatorzy: polska.lu, Henryk Mazur

Ze wsparciem finansowym: