NASZE PUBLIKACJE

Featured

Wystawa
"Mała wielka historia. 20 lat w UE."

Adres

Centre culturel Paul Barblé

52, rue des Romaines

L-8041 Strassen, Luxembourg

Data

16 czerwca 2024

12.00-14.00

Cena Biletu

gratis

Do rozpoczęcia imprezy pozostało

Opis

„Witajcie w domu”
Tymi słowami 20 lat temu powitano kraje wstępujące w szeregi Unii Europejskiej, w tym Polskę. Byliśmy świadkami wielkiego wydarzenia, które zmieniło Europę, wpłynęło na wizerunek naszego kraju, odmieniło nasze życie. Dziś, po 20 latach, chcemy poznać Wasze historie, Wasze doświadczenia związane z przyjazdem do Luksemburga po wstąpieniu Polski do UE.

Przesyłajcie nam swoje zdjęcia z tego okresu i/lub krótkie teksty (tłumaczenie na FR mile widziane) ilustrujące Waszą unijną historię. Z Waszych opowieści i fotografii stworzymy wspomnieniową wystawę, którą wszyscy wspólnie będziemy mogli oglądać 16 czerwca 2024 w Strassen, świętując naszą dwudziestoletnią obecność w Unii. Dodatkowo prace będą dostępne w formie galerii na naszym portalu.

Wasze małe historie są częścią wielkiego wydarzenia. Podzielcie się nimi!

Projekt jest realizowany we współpracy z Ambasadą RP w Luksemburgu oraz Instytutem Polskim w Brukseli.
« Avec le soutien du ministère de la Culture du Grand-Duché de Luxembourg »

Szczegółowe warunki:

Prace należy nadesłać do 1 maja 2024, wraz z klauzulą:

„Zgadzam się na nieodpłatne udostępnienie materiałów stowarzyszeniu polska.lu asbl, wraz z prawem do publikacji i udostępniania w formie drukowanej i w Internecie.”

Można zastrzec sobie anonimowość, lecz niezbędne jest podanie daty przybycia do Luksemburga oraz wieku autora.

Konkurs jest tylko dla Polaków mieszkających w Luksemburgu. Zapraszamy profesjonalistów oraz debiutantów.

Wymagania dotyczące zdjęć:

  • maksymalnie 4 na osobę - stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do opublikowania tylko wybranych;

  • wysokiej rozdzielczości;

  • zdjęcia nie mogą zawierać w kadrze osób, które nie udzieliły pozwolenia na upublicznienie wizerunku;

Wymagania dotyczące historii pisanych:

  • maksymalna objętość pracy - jedna strona;

  • wielkość liter min. - 16 pkt;

  • plik docx;

  • stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do korekty redaktorskiej po przesłaniu;

Stowarzyszenie polska.lu zastrzega sobie prawo wyboru prac.

Stowarzyszenie polska.lu pokrywa koszty druku i promocji. Z udostępniania materiałów nie czerpie korzyści materialnych.